Bekijk deze nieuwsbrief in je browser.
Kind en Gezin

Nieuwsbrief Kinderopvang januari 2022

Kinderopvang
Kwaliteit // Financieel // Buitenschoolse opvang en activiteiten // Oproepen en beslissingen // Beleid // Coronavirus // Agenda

Kwaliteit

Kinderbegeleider: de belangrijkste job ter wereld!

In het eerste nummer van Kindertijd vertellen zes kinderbegeleiders waarom ze hun job zo graag doen en waarom ze er zo goed in zijn. Hester Hulpia van VBJK kadert hun verhalen vanuit het pedagogisch raamwerk.

Subsidie pedagogische ondersteuning bestendigd

Kinderbegeleiders bieden kinderen rijke ontwikkelingskansen en bouwen een vertrouwensrelatie met de ouders op. Dat zij een belangrijke pedagogische functie hebben, bevestigt ook de Vlaamse Regering. Op 21 januari 2022 besloot ze daarom de pedagogische subsidie op vaste basis te voorzien.  Met dit principieel akkoord kan Opgroeien het voorschot voor het eerste kwartaal uitbetalen aan organisatoren die deze subsidie rechtstreeks krijgen. Eind 2021 ontvingen zij al de éénmalige subsidie voor pedagogische ondersteuning. Organisatoren tot en met 18 plaatsen kunnen voor pedagogische ondersteuning gratis beroep doen op Mentes. Mentes start binnenkort met de aanwerving van pedagogische ondersteuners. De gezinsopvang krijgt ondersteuning via de pools gezinsopvang, waar de eerste pedagogische coaches van start zijn gegaan.

Info over deze subsidie vind je op de website en in de FAQ. Ook voor inspiratie en info over de pedagogische aanpak kan je op de website terecht.

Financieel

Indexatie van de subsidiebedragen

In december is de spilindex overschreden. De subsidiebedragen verhogen vanaf 1 februari 2022.
 

Bezorg je jaarregistraties

Met deze gegevens berekent Opgroeien het saldo voor je subsidies van 2021.  We gebruiken de cijfers ook voor informatie over het beleid. 
Door de pandemie nemen we net als vorig jaar geen maatregelen als je in 2021 de subsidievoorwaarden voor bezetting, voorrangsgroepen of aantal kinderen in dringende opvangplaatsen niet behaalde. 

Meer info over de jaarregistraties voor opvang van baby's en peuters 

 

Berekening voorschotten 2022 voor inkomenstarief 

Na de jaarlijkse saldoberekening zal Opgroeien deze parameters voor jouw voorschotten aanpassen: je gemiddeld inkomenstarief en de gemiddelde leeftijd van jouw medewerkers. Door de lagere aanwezigheden in 2021 blijven we zoals vorig jaar hetzelfde prestatiepercentage gebruiken. Zo vermijden we dat je te weinig voorschot krijgt. 

Wil je na de saldoberekening je voorschotparameters toch verhogen of verlagen? Op de website vind je meer informatie over de voorwaarden en procedure

 

Uitstel verplicht model fiscaal attest van FOD Financiën 

Binnenkort krijg je een fiscaal attest van Opgroeien in je mailbox. Dat attest kan je gebruiken voor de aftrek van kinderopvangkosten door ouders. Het verplichte model van de Federale Overheidsdienst Financiën waarover je eerder info kreeg, is uitgesteld

Voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) verhoogt het maximumbedrag voor de fiscale aftrek naar 14,00 euro per dag. Het bedrag wordt vanaf nu jaarlijks geïndexeerd. Meer informatie vind je op de website van FOD Financiën 

Buitenschoolse opvang en activiteiten

Twaalf Pioniers gaan aan de slag met Doorgaande Lijn

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en buitenschoolse activiteiten. Gezinnen en omgeving hebben baat bij een warme transitie. Wat zou het betekenen voor kinderen, ouders en medewerkers als opvang en kleuteronderwijs naadloos in elkaar overgaan en geïntegreerd werken? Twaalf  pioniers krijgen de kans om in praktijk te onderzoeken hoe we dit kunnen doen

Zelf werken aan een warme transitie? Ontdek het Doe-pakket


Resultaten bevraging gezondheidsbeleid buitenschoolse opvang

Zijn de tussendoortjes in de buitenschoolse opvang gezond? Stimuleert de inrichting het mentaal welbevinden van de kinderen? Zijn er afspraken over schermgebruik? Het Vlaams Instituut Gezond Leven onderzocht in welke mate de buitenschoolse opvang een preventief beleid rond gezondheid voert. Je kan de resultaten raadplegen inde e-brochure.

Oproepen en beslissingen

Nieuwe subsidies inkomenstarief: 182  plaatsen kunnen starten

In september 2021 verstuurde Opgroeien de herhalingsoproep voor de realisatie van nieuwe plaatsen met de subsidie voor inkomenstarief in 56 gemeenten. Deze uitbreiding maakt deel uit van een ruimer investeringsplan van de Vlaamse regering. 

Opgroeien nam de beslissing over deze plaatsen. 

Beleid

Minister Beke lanceert een geïntegreerd welzijnsbeleid 

Met 'Vroeg en nabij’ kondigt Minister Wouter Beke een ambitieus plan aan om zoveel mogelijk kinderen, jongeren en gezinnen zo snel mogelijk zorg en ondersteuning te geven.  Een nieuwe, geïntegreerde aanpak van de verschillende welzijnssectoren moet dit mogelijk maken. In Vlaanderen zijn er al grote stappen voorwaarts gezet: de Huizen van het Kind, KOALA, de OverKop-Huizen, … Dit zijn laagdrempelige initiatieven die samenwerken en hun dienstverlening dicht bij de mensen aanbieden.  

Experten uit het werkveld, universiteiten en de Vlaamse overheid werken samen aan dit toekomstverhaal. Ook over de uitdagingen en toekomst voor kinderopvang gaat een werkgroep aan de slag.  Medio 2022 wil minister Beke met de resultaten in de vorm van een conceptnota naar de Vlaamse Regering

Meer info op de websites van Sociaal.Net en Weliswaar 
 

Extra maatregelen voor instroom van medewerkers

Vlaanderen wil meer mensen toeleiden naar de zorg, ook naar de kinderopvang. Ministers Wouter Beke en Hilde Crevits hebben samen met de sociale partners een Actieplan (zij-) instroom uitgewerkt. Aan de hand van enkele concrete voorbeelden krijg je een overzicht van de maatregelen die uitgewerkt zullen worden.

Coronavirus

Coronanieuws in januari

 • Minstens tot en met februari 2022 kan je compensatie aanvragen voor:

  • afwezigheden door verplichte (gedeeltelijke) sluiting of doelgroepbeperking;

  • afwezigheden door quarantaine of isolatie van kinderen of hun gezinsleden door het COVID-19-virus;

  • enkel voor schoolkinderen: afwezigheden omwille van

   • verplicht telewerk van de ouders,

   • sluiting van de school van het kind dat normaal naar de opvang komt.

 • De test- en quarantaineregels veranderden.
 • Er is een kader voor een noodplan wanneer het moeilijk wordt om de opvang open te houden.

Meer details vind je op de webpagina coronavirus. De info voor de buitenschoolse staat op de website van Opgroeien.

 

Meldingen corona tijdens het weekend

Het COVID19-team van Opgroeien staat voor je klaar van maandag tot en met vrijdag. In het weekend kan je telefonisch contact opnemen met Zorg en Gezondheid op 02 512 93 89. Doe dit enkel wanneer je situatie sterk afwijkt van de richtlijnen in de brochure en je niet aan de slag kunt zonder extra medisch advies. Vul daarna de meldfiche in. Deze artsen beantwoorden geen vragen over de financiële compensatie. Die kan je stellen via de meldfiche van Opgroeien.

 

Agenda

Gratis vorming in de kijker - VIVO

Deze vormingen zijn gratis voor kinderbegeleiders en leidinggevenden uit PC33. Je kan ze ook in je eigen organisatie organiseren. Meer aanbod op de website en in de brochure. Inschrijven via Extranet. Vragen?

 

17 maart: Online vorming 'Ruimte en materialen' - VCOK

Naast de tussenkomst van volwassenen en de eigen of gezamenlijke ontdekkingen, zijn ook het spelmateriaal en de leefruimte voor kinderen van groot pedagogisch belang. Tijdens deze online vorming krijg je aan het hand van foto’s en praktijkvoorbeelden nieuwe inzichten en ideeën over de fysieke omgeving waarin kinderen vertoeven.


 
24 maart: Live webinar 'Alles over zindelijkheid' - VCOK

Zindelijk worden, hoe en wanneer op het potje gaan, … iedereen heeft er een mening over. Maar hoe zit het nu echt? Jolien Laridaen, psychotherapeut in UZ Gent, legt het uit aan ouders en professionals tijdens dit live webinar.

Linkedin icoon. Twitter icoon. Facebook icoon. Instagram icoon. Pinterest icoon.
Vlaanderen is kansrijk opgroeien Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
Je ontvangt deze e-mail omdat je bent ingeschreven.