Bekijk deze nieuwsbrief in je browser.
Kind en Gezin

Nieuwsbrief Kinderopvang mei 2022

Kinderopvang
Actua // Financieel // Kwaliteit // Buitenschoolse opvang en activiteiten // Oproepen en beslissingen // Ondersteuning bij aanmaning // Agenda

Actua

Update onderzoekscommissie veiligheid in de kinderopvang  

De parlementaire onderzoekscommissie over de veiligheid in de kinderopvang is ondertussen een maand aan de slag.  

In mei vonden verschillende hoorzittingen plaats: 

 • 6 mei: Liesbet Stevens, voorzitter van het Comité van Toezicht, en Raf Vandenbussche en Mieke Daems, vertegenwoordigers van Mentes, kwamen aan het woord. 
 • 13 mei: Ariane Van den Berghe van Opgroeien neemt het woord tijdens de hoorzitting over het handhavingsbeleid. 
 • 23 mei: Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen, Wendy Vanvelthoven, advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel en Dirk De Waele, advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen komen aan het woord als vertegenwoordigers van het College van Procureurs-Generaal. 

Herbekijk deze hoorzittingen of raadpleeg de verslagen

De inhoud en sprekers van de hoorzittingen voor de maand juni vind je binnenkort terug op de website van het Vlaams Parlement

We verwachten het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie begin juli

 

Acute hepatitis bij kinderen 

De afgelopen weken zijn in verschillende landen gevallen vastgesteld van acute hepatitis bij kinderen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept gezondheidsdiensten op om alert te zijn. Onze artsen volgen de situatie op.

De oorzaak en epidemiologie van de plots optredende ernstige hepatitis bij kinderen is nog niet gekend. Er wordt intens verder onderzoek naar verricht. Het is zeer zeldzaam. In verschillende van de gevallen is er een mogelijk verband met adenovirus, een virus dat we tot nu toe kennen als oorzaak van verkoudheden en gastro-enteritis.  

Recent publiceerde het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) een rapport met meer informatie en enkele aanbevelingen: 

 • Wees bij kinderen alert op symptomen die op hepatitis kunnen wijzen: geelzucht, braken, buikpijn, bleke stoelgang, ... Contacteer snel een huis- of kinderarts bij deze symptomen.  
 • Een correctie hygiëne kan het risico op besmetting beperken, zoals handen wassen. Volg de richtlijnen uit de brochure ‘Ziektes voorkomen in de kinderopvang'. 

Financieel

Subsidie voor tijdelijke noodopvang van kinderen van Oekraïners op de vlucht 

Oekraïense gezinnen met jonge kinderen vinden stilaan ook de weg naar school en kinderopvang. Soms zal het bestaande opvangaanbod niet volstaan. De Vlaamse Regering heeft de intentie om in die situaties tijdelijke noodopvang mogelijk te maken. 

Organisatoren van opvang voor baby's en peuters en van kleuteropvang met kwaliteitslabel kunnen deze noodopvang organiseren in samenspraak met het lokaal bestuur. Organisatoren kunnen een specifieke subsidie ontvangen voor het gebruik van deze noodopvang. De regelgeving en de praktische uitwerking worden momenteel voorbereid.  

Meer info volgt in de loop van juni. 

 

Indexatie van de subsidiebedragen

In april is de spilindex overschreden. De subsidiebedragen kinderopvang verhogen vanaf 1 juni 2022. 

Kwaliteit

Nieuwe inhouden en materialen 'Taalstimulering en meertalig opvoeden' 

Leren praten is een grote, belangrijke stap in de ontwikkeling van elk kind. Ouders, grootouders, maar ook kinderbegeleiders, ... spelen een cruciale rol in die taalontwikkeling. Veel kinderen worden meertalig opgevoed. Hierover zijn heel wat vragen en bezorgdheden bij professionals. 

Opgroeien wil professionals tools aanreiken zodat zij kinderen (van 0 tot 3 jaar) en ouders kunnen ondersteunen in de dagelijkse praktijk:   

 

Aangepaste info baby-led weaning 

De 'baby-led weaning methode' (BLW, ook wel Rapleymethode genoemd) is een manier om baby's zelf van bij de start zachte stukjes voeding te laten eten. Het kind brengt zelfstandig de brokjes naar de mond en bepaalt zelf hoeveel het eet. Vaste voeding moet uiterlijk op 6 maanden opgestart worden. BLW kan gebruikt worden als methode om de overgang van melkvoeding naar vaste voeding te maken, als aan de dagelijkse behoefte aan ijzer en energie van het kind voldaan wordt.  

Kiezen ouders voor de BLW-methode en vragen ze om dit ook toe te passen in de kinderopvang? Ga hierover in gesprek met de ouders en bekijk wat haalbaar is. Zo kan je proberen te komen tot een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Je vindt aangepaste info op de website van Kind en Gezin. Enkele studenten gingen voor een bachelorproef met BLW aan de slag. Zij ontwikkelden heel wat bruikbaar materiaal:  

 • In dit interview vertellen 3 studenten wat de pro's en contra's van BLW zijn.   
 • Bekijk de video BLW in beeld. 

 

Blijf bij - ongerust over de thuissituatie 

Is het jou al eens overkomen dat je je zorgen maakt over hoe het gaat met een kind thuis? Bijvoorbeeld: een kind dat regelmatig naar de opvang komt met een vuile nachtluier of met een beschimmeld flesje? Als je ongerust bent, is dat altijd een reden om iets te doen. Je voelt je daarbij misschien wat ongemakkelijk of onzeker. Om je te ondersteunen werd al heel wat materiaal uitgewerkt: een stappenplan, een webpagina, leermodules, vormingen, ... Je leest er alles over op de website van Kind en Gezin.  

Wil je graag meer weten over hoe je verontrustende situaties kan aanpakken? 

 • Schrijf je in voor de mails 'Blijf bij - ongerust over de thuissituatie'. Om de 2 weken ontvang je een kleine prikkel die je meer leert over het omgaan met verontrusting over kinderen thuis.  
 • Noteer alvast in je agenda: dinsdag 20 september van 19.30 tot 20.15 uur. In een online webinar vertellen collega's uit de kinderopvang hoe zij met verontrusting omgaan en krijg je concrete tips van experten.  

 

Folder ziekte en koorts 

In de vorige nieuwsbrief werd hij al aangekondigd, vanaf nu kan je de folder koorts en ziekte in de opvang downloaden. Deze folder kan helpen om het met ouders te hebben over je ziektebeleid en aanpak bij koorts in de opvang. Ook in het model van huishoudelijk reglement wordt een verwijzing naar deze folder gemaakt. Meer info over vind je bij ziekte en koorts

 

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed 

Wil je jezelf, de kinderen en ouders van je opvang voorbereiden op warme dagen? Zorg voor voldoende bescherming tegen de zon, hydratatie en afkoeling. Lees de tips op de website van Kind en Gezin. Ontdek ook welke voorzorgsmaatregelen je kan nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen op de website warmedagen.be van de Vlaamse overheid. 

 

MeMosnaQs - Ga concreet aan de slag met MeMoQ 

Wil je concreet aan de slag gaan met het pedagogisch raamwerk en MeMoQ in jouw opvang? Dan zijn de 150 opdracht- en reflectiekaarten van MeMosnaQs een uitstekend hulpmiddel. Kinderbegeleiders kunnen de kant-en-klare opdrachten uitvoeren in hun leefgroep met de kinderen of de ouders, of in overleg met collega's. Alles is eenvoudig uitgelegd en de uitvoering vraagt weinig tijd. MeMosnaQs werd uitgewerkt door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel. Meer info en bestellen

Buitenschoolse opvang en activiteiten

Wijzigingen aan decreet BOA definitief goedgekeurd 

De wijzigingen aan het decreet BOA van 3 mei 2019 zijn begin mei definitief bekrachtigd door het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering. In de BOA-nieuwsbrief van 23 mei lees je wat dit betekent en wat er nog uitgewerkt moet worden.  

 

Voorwaarden Transitiesubsidie Erkend aangepast 

Voor de Transitiesubsidie Erkend is de regelgeving aangepast, zodanig dat dezelfde voorwaarden gelden als voorheen voor: 

 1. de mogelijkheid tot overschrijding van de ratio tijdens piekmomenten en  
 2. de ouderbijdrageregeling.  

De informatie werd aangepast in de brochure Transitiesubsidies.  

 

Ondersteuning van kleuteropvang met kwaliteitslabel 

Als organisator met kwaliteitslabel ben je verplicht om te zorgen voor passende ondersteuning van je werking en van je medewerkers (Besluit Kwaliteitslabel, artikel 5). 

Je komt in aanmerking voor gratis ondersteuning

 • Publieke organisatoren, via VVSG 
 • Private organisatoren, via Mentes, in de volgende gevallen: 
  • Je bent een organisator die geen subsidie krijgt van Opgroeien 
  • Je bent een organisator die beperkt subsidie krijgt van Opgroeien (transitiesubsidie attest van toezicht of transitiesubsidie erkend van maximaal 120.000 euro op jaarbasis) 
  • Je bent een organisator in handhaving (aanmaning van Opgroeien) 
  • Je bent een starter (nog geen opvanglocatie met kwaliteitslabel) 

In geval van aanmaning geeft Opgroeien administratieve gegevens door aan Mentes of VVSG, afhankelijk van wat voor jou van toepassing is. Zo kan een ondersteuner je snel contacteren. 

 

BOA in de praktijk

Ben je op zoek naar hoe jouw organisatie het BOA-verhaal in praktijk kan omzetten? De Artevelde Academy heeft een aanbod in petto om met het decreet aan de slag te gaan. Interesse? Bekijk hun aanbod

Oproepen en beslissingen

Werk jij mee aan vormingsaanbod voor kinderbegeleiders rond emotioneel welzijn van ouder(s) en kind? 

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe aan het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid voor het project Perinatale Mentale Gezondheid. Kinderopvang speelt een belangrijke rol in het steunend netwerk rond ouders. Daarom werden middelen vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een online vormingsaanbod voor begeleiders in de kinderopvang. Zo worden begeleiders verder in hun kracht gezet om het verschil te maken in de ondersteuning van het emotioneel welzijn van ouder(s) en kind.  

De Werkgroep Opleiding van het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid zal het leermateriaal vormgeven en wil hier graag een medewerker uit de kinderopvang bij betrekken. Zo is er ook afstemming met de realiteit, context en mogelijkheden van de sector.   

Interesse? Voor meer informatie over de tijdelijke deelname aan de Werkgroep Opleiding kan je contact nemen met evelyne.deguffroy@opgroeien.be

Ondersteuning bij aanmaning

Als organisator kinderopvang van baby's en peuters ben je verplicht om te zorgen voor een passende ondersteuning van je werking (Vergunningsbesluit, artikel 32). 

Kreeg je van Opgroeien een aanmaning om tekorten weg te werken, dan kan je je gratis laten ondersteunen bij deze organisaties: 

 • Voor publieke organisatoren: VVSG 
 • Voor diensten voor onthaalouders: pool gezinsopvang (waarbij je bent aangesloten) 
 • Voor alle andere organisatoren: Mentes 

Bij een ondersteuning na een aanmaning wordt prioritair ingezet op het versterken in je beleidsvoerend vermogen om de tekorten ten aanzien van de vergunnings- en/of subsidievoorwaarden weg te werken.

Opgroeien geeft administratieve gegevens door aan jouw ondersteunende organisatie (Mentes, pools gezinsopvang of VVSG). Zo kan een ondersteuner jou contacteren. 

Agenda

Week van de kinderopvang 2022 

Van maandag 10 tot zondag 16 oktober 2022 viert de hele sector opnieuw de Week van de Kinderopvang. Dit jaar is het thema: 'Sterren op de speelvloer'. De actie wil elke medewerker van en uit de kinderopvang laten schitteren. De verschillende pools gezinsopvang en het ondersteuningsnetwerk Mentes slaan opnieuw de handen in elkaar en bezorgen jullie voldoende materiaal en inspiratie om met het thema aan de slag te gaan. Naar jaarlijkse gewoonte zijn er opnieuw affiches, complimentenkaartjes en inspiratiemappen. Ook de digitale complimentenbutton is terug! 

Linkedin icoon. Twitter icoon. Facebook icoon. Instagram icoon. Pinterest icoon.
Vlaanderen is kansrijk opgroeien Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
Je ontvangt deze e-mail omdat je bent ingeschreven.