Zal het systeem gebruikt worden om zaken te controleren?

Controle is altijd mogelijk, bijvoorbeeld om na te gaan of de opvang niet structureel overbezet is.