Moet ik een attest voorleggen waaruit een goede algemene gezondheid blijkt?

Neen. Bij je erkenningsaanvraag verklaar je dat een goede algemene gezondheid hebt. 

Bij twijfel kan Opgroeien je vragen een attest bij je behandeld arts (een andere arts dan jezelf) op te vragen. Deze arts verklaart dat je in goede gezondheid bent voor het uitvoeren van je opdracht als consultatiebureau-arts.