Waar kan ik mijn attest ERK taalniveau C1 behalen?

Als je jouw kennis van het Nederlands niet kan aantonen op basis van een studiebewijs (master in de geneeskunde in het Nederlands), dan kan Opgroeien je vragen een attest voor te leggen waaruit blijkt dat je het behaalde taalvaardigheidsniveau ERK C1 niveau behaalt voor luisteren, gesprekken voeren, lezen en schrijven.

Waar kan je dit attest bekomen?