Kan ik als consultatiebureau-arts en zorgtoeslagarts prestaties laten uitbetalen aan 2 ondernemingen?

Kan ik als consultatiebureau-arts en zorgtoeslagarts verbonden aan 2 ondernemingen ook laten uitbetalen aan 2 ondernemingen?

Lever je prestaties als erkende zorgtoeslagarts en als erkende consultatiebureau-arts, dan kan Opgroeien deze prestaties slechts uitbetalen aan 1 onderneming. Voor je prestaties als consultatiebureau-arts en als zorgtoeslagarts moet je dus hetzelfde rekeningnummer doorgeven.