Wat als ouders pediatrische vragen stellen tijdens de evaluatie?

Hoe ga ik om met pediatrische vragen die ouders stellen tijdens de evaluatie? Kan ik hiervoor een bijkomend consult aanrekenen?

Voor bijkomende vragen verwijs je ouders door naar de behandelende arts. Je kan tijdens je consult enkel de evaluatie opnemen. 

Je kan niet tegelijk behandelend arts en evaluerend arts zijn. Je kan dus geen dossiers evalueren van kinderen die je zelf in je praktijk ziet