Informele kinderopvang bij een aanbod gezinsondersteuning

Soms hebben gezinnen kinderopvang nodig om te kunnen deelnemen aan een aanbod gezinsondersteuning. Vergunde kinderopvang bij een onthaalouder of groepsopvang kan hiervoor een oplossing zijn. Maar soms is de drempel naar deze formele kinderopvang te groot. Dan kan je eventueel informele opvang voorzien.

Voorwaarden

Je kan informele opvang organiseren zonder dat je een vergunning kinderopvang nodig hebt. De opvang moet aan deze voorwaarden voldoen:  

  • aanbod voor gezinnen die deelnemen aan de gezinsondersteuning
  • beperkt in tijd of aantal sessies, dus niet structureel
  • louter informeel georganiseerd
  • gratis voor de ouders of opvoedingsverantwoordelijke
  • het organiseren is afgestemd met Opgroeien 
  • kwaliteitsvol en veilig
Advies: betrek een pedagogisch ondersteuner of een vergunde opvang, bijvoorbeeld bij de opstart.

Voordelen:

  • Een expert betrekken zorgt voor een minimale kwaliteitswaarborg binnen de informele opvang.
  • Het geeft gezinnen indirect de kans om kennis te maken met de formele kinderopvang.