Kinderopvang in Brussel

In het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad zijn er specifieke regels voor kinderopvang.

Ga snel naar

  Waar je vergunning aanvragen?

  Ligt je kinderopvanglocatie in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, dan bepaalt de taal van je organisatie waar je een vergunning moet aanvragen. 

  • Het gaat over de taal die je gebruikt om de opvang te organiseren: de statuten, het huishoudelijk reglement, de arbeidsovereenkomsten, de overeenkomsten met ouders, de website.
  • Het gaat niet over de taal die je met de kinderen in de opvang spreekt. 

  Groepsopvang

  • Eéntalig Nederlandstalig: vraag je vergunning aan Opgroeien
  • Eéntalig Franstalig: vraag je vergunning aan ONE (l’Office de la Naissance et l’Enfance)
  • Tweetalig en anderstalig: vraag je vergunning aan Iriscare

  Gezinsopvang

  • Natuurlijke personen die een gezinsopvang in Brussel-Hoofdstad willen starten, hebben de vrije keuze en kunnen een vergunning aanvragen bij Opgroeien, ONE of Iriscare.
  • Instellingen die een gezinsopvang in Brussel-Hoofdstad willen starten, vragen een vergunning aan volgens hun taal:
   Eéntalig Nederlandstalig: aan Opgroeien
   Eéntalig Franstalig: aan ONE (l’Office de la Naissance et l’Enfance)
   Tweetalig en anderstalig: aan Iriscare

  Taal van de medewerkers

  Vergunning

  Om een vergunning van Opgroeien te krijgen, moet een verantwoordelijke en minstens één kinderbegeleider actief Nederlandse kennen.

  Subsidies

  • Als je subsidies van Opgroeien krijgt, dan moeten de verantwoordelijke en alle kinderbegeleiders voldoende Nederlands kunnen.  
  • Krijg je subsidies inkomenstarief, dan moet je voorrang geven aan kinderen waarvan minstens één ouder voldoende Nederlands kan. Je beslist zelf over het % tussen een minimum van één kind en een maximum van 55 % van alle opgevangen kinderen.