Kinderopvang 't Boelleke speelt in op alle mogelijke kansen tot vernieuwing

Ann Rombaut startte in 1993 als één van de eersten in Vlaanderen met een zelfstandig kinderdagverblijf. Intussen heeft ze 3 locaties voor baby’s en peuters en 2 locaties waar schoolgaande kinderen worden opgevangen, goed voor alles samen 125 plaatsen.

Ann wil met haar kinderopvang het verschil maken door in te spelen op alle mogelijke kansen tot vernieuwing. Door contacten op te bouwen binnen de gemeente, kwamen heel wat kansen vanzelf op haar pad. 

Door in te gaan op een projectoproep van de toenmalige minister van sociale economie, Kathleen Van Brempt, startte Ann een bedrijfscrèche vlakbij de Waaslandhaven. Vandaag huurt een groot bedrijf er nog steeds 13 plaatsen. De bedrijfscrèche kwam er in een gebouw waar voordien een restaurant, met volledig uitgebouwde keuken, was gevestigd. Dit gaf Ann de kans om een maaltijdservice voor scholen in de gemeente uit te bouwen. De contacten met de scholen legde ze via het Lokaal Overleg Kinderopvang. De bedrijfscrèche lag bovendien in een wijk waar een aantal maatschappelijk kwetsbare gezinnen woonden. De crèche, waar deze gezinnen uiteraard welkom waren, zorgde voor een mooie opwaardering van deze buurt.

Ann werkt in slechts één locatie met aan het inkomen gerelateerde plaatsen. Door zorgvuldig aan haar imago te werken, met mooie brochures en een website bijvoorbeeld, en flexibel in te spelen op de noden van de gezinnen heeft ze voor de twee locaties met vrije prijs nooit te lijden gehad onder de concurrentie van de vele inkomensgerelateerde opvanginitiatieven in de gemeente. Goede mond-aan-mondreclame speelt hierbij uiteraard ook een grote rol.

 

Succes hangt samen met de personen waarmee je samenwerkt. Vertrouwen en waardering zijn daarbij erg belangrijk.

Ann Rombaut

quote-mark

Voor Ann hangt succes samen met de personen waar ze mee samenwerkt. Ze werkt zowel met werknemers in loondienst als met samenwerkende zelfstandigen. Door hen vertrouwen en waardering te geven, creëerde ze een erg zelfstandig en stabiel team. Ze kan elk jaar met een gerust hart enkele weken met vakantie gaan en hen de kinderopvang toevertrouwen. Met sommige zelfstandigen werkt Ann intussen al 20 jaar samen!

Dat ze haar mensen alle kansen wil geven en dat gebruikt om haar onderneming te doen groeien, bewijst het verhaal van Kathy en Miet. Toen Ann merkte dat zij zich graag uitleefden in de keuken, werden zij verantwoordelijk voor de maaltijden. Kathy en Miet leveren ook de maaltijden in de scholen en steken daar een handje toe tijdens het eten.

Je mag nooit denken dat je er bent. Ik blijf zoeken naar mooie kansen om te vernieuwen. Zo blijf ik investeren in de kwaliteit van de opvang, mijn team en alle mogelijke vormen van samenwerking.

Ann Rombaut

quote-mark

Ann is van plan om verder te blijven vernieuwen en op zoek te blijven gaan naar mooie kansen. Je mag nooit denken dat je er bent, is haar devies. Ze legt haar oor voortdurend te luisteren bij haar ouders en kinderen, bezoekt geregeld andere inspirerende initiatieven en blijft steeds investeren in de kwaliteit van haar opvang, haar team en alle mogelijke vormen van samenwerking. 

Als gouden tip voor anderen die willen vernieuwen of starten met kinderopvang, geeft Ann nog mee dat je zoveel mogelijk zelf moet doen, maar dat je jezelf ook niet mag overschatten. Ooit zei een inspecteur tegen haar: “je loopt al en je kan nog niet stappen!”.

 

Dit artikel dateert van 2018. Mogelijk is de werking van deze kinderopvang intussen gestopt of gewijzigd.