Ouders en buurtbewoners zijn altijd welkom bij Wigwam

Wigwam ligt in Kessel-Lo, midden in een aantal wijken waar veel kwetsbare gezinnen wonen. Wigwam is in 1995 gestart als project kansarmoedewerking en werd pas in 2004 ook een kinderopvang. Het telt 35 inkomensgerelateerde plaatsen, er is een aanbod ‘spel- en ontmoeting’ en een aanbod ‘brede gezinsondersteuning’.

Rita Pues van De Wigwam

Ouders en buurtbewoners zijn altijd welkom in Wigwam. Zo is er elke ochtend een koffietafel waar ouders kunnen aanschuiven voor een babbel of gewoon een gezellig moment. Verder organiseert Wigwam elke week 3 spel- en ontmoetingsmomenten, waar ouders en kinderen uit de buurt samen kunnen komen spelen maar ook opvoedingsvragen kunnen bespreken. Daarnaast is er ook een weggeefwinkel, een naaiatelier, een oefenklas Nederlands en worden er diverse infosessies, workshops en uitstappen georganiseerd.

Met deze initiatieven -die open staan voor iedereen- wil Wigwam kwetsbare ouders uit hun isolement halen en hun eigenwaarde een boost geven. Rita, de verantwoordelijke van Wigwam, geeft graag mee dat ontmoeten meer ‘mogen’ is dan ‘moeten’. Door ouders zacht aan te klampen, worden zij gemotiveerd om deel te nemen aan allerlei activiteiten.

Ontmoeten is bij ons meer 'mogen' dan 'moeten'. Door ouders zacht aan te klampen, worden zij gemotiveerd om deel te nemen aan allerlei activiteiten. Zo proberen we kwetsbare ouders uit hun isolement te halen en hun eigenwaarde een boost te geven.

Rita Pues

quote-mark

Ook al geniet Wigwam subsidies van Opgroeien, toch zijn zij voortdurend op zoek naar bijkomende middelen. Naast de prijs voor de opvang willen zij hun kwetsbare gezinnen immers zo weinig mogelijk aanrekenen voor alle bijkomende initiatieven. Zo organiseren zij benefietavonden en geven ze kinderboekjes uit. Verder gaan ze zoveel mogelijk op zoek naar tweedehandsmateriaal en werken ze met een hele pool vrijwilligers en stagiairs. Het gebouw waar Wigwam in huist delen zij met andere organisaties. Dat scheelt een stuk in de kosten én het zorgt ervoor dat de drempel tussen deze organisaties en de ouders zo goed als verdwijnt. De verpleegkundigen en gezinsondersteuners van Opgroeien schuiven bijvoorbeeld geregeld aan aan de koffietafel ’s morgens.

De openheid van Wigwam vertaalt zich ook naar buiten toe, in een uitgebreid netwerk. Dankzij dit netwerk geraakt Wigwam aan extra materiaal -naaimachines bijvoorbeeld- en sponsoring. Wigwam gaat, samen met de kinderen en hun ouders, regelmatig op stap in de buurt, naar de bibliotheek bijvoorbeeld of naar het nabij gelegen rusthuis.

Durf out-of-the-box te denken. Wees niet bang om buiten de lijntjes te kleuren. Pin je niet vast op enkel datgene wat voor de hand ligt of wat wordt voorgeschreven.

Rita Pues

quote-mark

In Wigwam zijn 18 vaste medewerkers en ongeveer 12 vrijwilligers actief. Rita vindt het belangrijk dat iedereen in dit team voor de volle 100 percent voor de visie van Wigwam gaat. In ruil krijgt iedereen de vrijheid om eigen ideeën aan te brengen en ze ook uit te voeren. Zo was er het idee om geen klassieke tevredenheidsenquête bij de ouders te organiseren, maar om de ouders thuis te bezoeken. Dit viel erg in de smaak bij de ouders. Een andere begeleidster had het idee om af en toe met de kinderen naar het rusthuis te gaan. “Een begeleider moet niet alleen haar of zijn job goed doen,” geeft Rita nog mee, “zij of hij moet ook goed liggen in de groep, zodat de teamgeest goed blijft.” En omdat de boog niet altijd gespannen kan staan, is er ook elk jaar steevast een leuke teamdag.  

Rita geeft aan starters graag de raad mee om out-of-the-box te denken. Wees niet bang om buiten de lijntjes te kleuren. Pin je niet vast op enkel datgene wat voor de hand ligt of wat wordt voorgeschreven. Zo doet Wigwam het al van bij het begin. Soms was het best spannend, maar steeds kwam het in orde!

 

Dit artikel dateert van 2018. Mogelijk is de werking van deze kinderopvang intussen gestopt of gewijzigd.