In multicultureel kinderdagverblijf De Ster doen medewerkers zoveel meer dan kinderen verzorgen

Naziha ging voor een carrièreswitch in 2010, na een kantoorjob in de petrochemie en een loopbaan als leerkracht in een secundaire school. Ze wilde starten bij de basis. Zo is het idee ontstaan om met kinderopvang te beginnen, om zo ook bij te dragen tot een succesvolle schoolloopbaan voor alle kinderen, en dat in een multiculturele context. Om dit idee vorm te geven heeft Naziha heel wat opgezocht, ging ze in gesprek met ondersteunende diensten en haalde inspiratie bij andere opvanglocaties. Op enkele jaren tijd groeide De Ster uit van een kleinschalige opvang naar een opvang waar elke dag bijna honderd kinderen terechtkunnen.

Naziha Joundi van kinderdagverblijf de ster

Van bij het begin was het duidelijk dat kinderopvang De Ster een weerspiegeling wilde zijn van de Antwerpse bevolking. De opvang ligt in een multiculturele buurt. De start liep echter niet van een leien dakje. Aanvankelijk trok De Ster alleen allochtone ouders aan. Nochtans was iedereen welkom. Ook kreeg ze te maken met vooroordelen. Naziha's zus en medeverantwoordelijke draagt een hoofddoek en de eerste klanten schrokken daarvan. De omslag is gekomen na zes maand, toen een bekende Belgische actrice haar kind inschreef. Dat hielp ook andere ouders om de stap te zetten. Nu heeft de Ster een divers cliënteel en een goed imago via mond-aan-mond reclame. Ouders die voor De Ster kiezen zijn dan ook meer dan klanten, ze maken deel uit van 'De ster-familie'. Naziha en haar team willen het verschil maken door zich ook voor ouders in te zetten: met een luisterend oor, maar ook door hen te stimuleren om opleidingen te volgen, een job te zoeken, Nederlandse les te nemen… Uiteindelijk komt dit ook hun kinderen ten goede.

Ouders die voor De Ster kiezen maken deel uit van 'De ster-familie'. We willen het verschil maken door ons ook voor ouders in te zetten: met een luisterend oor, maar ook door hen te stimuleren om opleidingen te volgen, een job te zoeken, Nederlandse les te nemen…

Naziha Joundi

quote-mark

Het succes van De Ster hangt samen met het team. Ook dat is divers: een kinderbegeleider werkt er samen met een kleuterjuf, er zijn medewerkers met en zonder migratie-achtergrond, personeel met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond. Het is niet die achtergrond, maar de passie en motivatie die Naziha zoekt in haar personeel. En daarin is ze best ambitieus. Ze heeft geen kinderverzorgsters, zegt ze stellig. Haar medewerkers doen zoveel meer dan kinderen verzorgen. Het zijn opvoeders en dat vraagt personeel met persoonlijkheid. Naziha doet er dan ook alles aan om het beste in haar medewerkers naar boven te halen. Zelf blaakt ze van het zelfvertrouwen en dat geeft ze door aan haar medewerkers. Een medewerker die in dagelijkse gesprekken met ouders alleen over de verzorging praat wordt gestimuleerd om minder bescheiden te zijn, om vooral te vertellen over alle andere mooie dingen die ze die dag samen met de kinderen gedaan heeft. Een timide medewerker wordt gecoacht om ook stagebegeleiding en -gesprekken te voeren. Ieder krijgt ruimte om zichzelf te zijn. Het loont om te kijken naar de medewerkers vanuit hun interesses en talenten. Er is weinig ziekteverzuim en ze kan rekenen op een stabiel team.

Naziha vindt het ook belangrijk om flexibel te zijn waar mogelijk. Als een medewerker vroeger naar huis moet door omstandigheden, een ziek kind bijvoorbeeld, dan kan dat. Naziha weet wat er leeft en geeft zelf het goede voorbeeld. Het liefst van al zit ze tussen de kinderen, tussen het lawaai en de drukte. Kinderen zijn de toekomst en de eerste levensjaren enorm belangrijk. Daar deel van mogen uitmaken is een ware verslaving!

 

Dit artikel dateert van 2018. Mogelijk is de werking van deze kinderopvang intussen gestopt of gewijzigd.