Welke info kan je bij de kennismaking geven?

Algemene informatie

 • Geef praktische informatie: de opvanguren, de prijs en wat erbij inbegrepen is (voor aangesloten onthaalouders doet de dienst voor opvanggezinnen dit).
 • Toon de ruimtes waarin de kinderen verblijven: de leefruimte, de verzorgingsruimte, de slaapplaats, de tuin ... 
 • Overloop een doorsneedag
 • Vertel hoe de kinderen spelen en met welk speelgoed. 
 • Als er activiteiten buitenshuis zijn, leg dan uit hoe het vervoer wordt geregeld. 
 • Bespreek hoe opvang en ouders elke dag ervaringen kunnen uitwisselen
 • Vertel hoe en wanneer ouders in de opvang terechtkunnen met vragen en opmerkingen. 
 • Leg uit wat de opvang belangrijk vindt in de opvoeding van de kinderen. 
 • Bespreek de huisregels
 • Vertel over de gezondheid van de kinderen: als een kind in de opvang ziek wordt, de hygiëne, wiegendoodpreventie, voeding ... 
 • Overloop samen de schriftelijke overeenkomst en het huishoudelijk reglement.    

Leg je opnamebeleid uit

Voor ouders is de zoektocht naar kinderopvang niet altijd eenvoudig.  Ze stellen zich heel wat vragen:

 • Staan ze op een wachtlijst en hoe verloopt het verder?
 • Zijn er voorrangsregels en welke invloed heeft dat op hun vraag?
 • Zijn ze zeker van een plaats en vanaf wanneer kan hun kind bij de opvang terecht?

Omdat ouders zouden weten waar ze aan toe zijn:

 • Leg het opnamebeleid en voorrangsregels op voorhand vast.
 • Communiceer de aanpak duidelijk.
Een informatieve brochure of website

Een brochure of website helpen jou om alles over je opvang overzichtelijk aan te bieden. Ouders kunnen dit rustig bekijken.
Denk aan praktische informatie: de contactgegevens, de prijs, de openingsuren en -dagen. Maar ook informatie over de kwaliteit: veiligheid, gezondheid, pedagogische aanpak, ouderparticipatie …