Crisis en grensoverschrijdend gedrag: procedures en melden

Je moet procedures voor crisis en grensoverschrijdend gedrag hebben. Deze procedures beschrijven de opeenvolgende stappen en de communicatie die je volgt. In dit stappenplan leg je duidelijk uit wat er van ieder verwacht wordt bij elke stap van de procedure. Je duidt minstens één persoon aan op wie een beroep kan worden gedaan.

Ga snel naar

  Procedures voor grensoverschrijdend gedrag

  Crisisprocedure

  We raden aan om procedures uit te werken voor verschillende situaties:

  • een crisissituatie waarbij evacuatie nodig is (bv. brand)
  • een crisissituatie waarbij reanimatie nodig kan zijn (bv. een kind heeft stuipen)
  • een crisissituatie waarbij reanimatie en evacuatie niet nodig is (bv. een kind is verdwenen)

  Denk goed na wanneer en in welk geval welke stappen uit de procedure van toepassing zijn.

  Oefen de crisisprocedures regelmatig samen met alle betrokkenen (het team, de kinderen, personen die bijstaan in nood ...). Leer nieuwe medewerkers de procedure meteen kennen. Op die manier heb je een houvast in een crisissituatie.

  Evalueer de procedure regelmatig en zorg ervoor dat de procedure up-to-date blijft. Evalueer de procedures binnen een cyclus van 5 jaar.

  Maak goede afspraken

  Gezinsopvang

  • Denk dan na wie je altijd kan bijstaan in nood. Wie is snel aanwezig en kan helpen? 
  • Wat bij afwezigheid van deze persoon? 
  • Breng deze persoon hiervan op de hoogte en zorg dat hij of zij je crisisprocedures kent.
  • Je kan uiteraard meerdere personen kiezen. 

  Groepsopvang

  • Zijn er duidelijke afspraken gemaakt over wie wat doet
  • Wordt er een crisisteam samengesteld? 
  • Wie coördineert? Hoe wordt deze persoon op de hoogte gebracht? 
  • Wie maakt de afspraken met het organiserend bestuur? 
  • Zorg dat iedereen zijn rol duidelijk is en dat deze personen onmiddellijk beschikbaar zijn.

  Verzekeringen

  • Bekijk met je verzekeringsagent de mogelijkheden om je tegen inkomensverlies of extra kosten te verzekeren. Bijvoorbeeld: 
   • Is je inkomen gewaarborgd wanneer je door een crisis tijdelijk moet sluiten? Is dit voorzien in je eventuele verzekering 'gewaarborgd inkomen' of is hierover een extra clausule in je polis nodig?
   • Is er een tussenkomst van de verzekering bij psychosociale hulpverlening?

  Wat moet je verplicht melden?

  Crisis en grensoverschrijdend gedrag

  Je moet elke ernstige crisis en situatie van grensoverschrijdend gedrag zo snel mogelijk aan Opgroeien melden.

  • Wel melden
   • Ernstige feiten en ongevallen. De fysieke of psychische integriteit van één of meerdere kinderen is tijdens de kinderopvang in gevaar. 
   • Voorbeelden: een ernstig lichamelijk letsel waarvoor geen plausibele verklaring is, een overlijden, een grootschalige voedselvergiftiging, overmacht zoals brand, ontploffingsgevaar of een gifwolk, een ontvoering, een kind dat ongezien wegloopt uit de opvang, een (vermoeden van) kindermishandeling of seksueel misbruik
  • Niet melden
   • Kleine, alledaagse ongelukjes waarbij een kind een minimaal letsel oploopt en waarvoor je een verklaring kan geven. De fysieke of psychische integriteit van het kind en de kinderen is tijdens de kinderopvang niet in gevaar.
   • Voorbeelden: een schaafwond, een buil, een blauwe plek, een pijnlijke enkel, een gekwetste vinger ... 

  Wat moet je nog melden?

  • Er is een strafonderzoek waarbij een medewerker of jijzelf betrokken bent;
  • Een medewerker of jijzelf wordt veroordeeld voor feiten ten aanzien van minderjarigen die een impact hebben op het goed gedrag en zeden;
  • Je krijgt een klacht over een crisis;
  • Er zijn problemen die een impact kunnen hebben op de continuïteit van de opvang
  • Er zijn belangrijke wijzigingen in het bestuur van je organisatie.

  Twijfel of iets wel of niet gemeld moet worden? 

  • Contacteer je klantenbeheerder. 

  Hoe melden? 

  • Meld zo snel mogelijk via telefoon of e-mail:
   • Van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren bij je klantenbeheerder.
   • In nood van maandag tot vrijdag tussen 8 en 9 uur en van 16 tot 20 uur bij Opgroeipunt (078 170 000).
   • Je kan een ingevulde meldingsfiche via e-mail aan je klantenbeheerder bezorgen. Zo heeft Opgroeien alle informatie