Zwangerschap en gezondheid van medewerkers

Wie zwanger is en in de kinderopvang werkt, neemt best contact op met zijn arts. De regeling is anders voor werknemers, zelfstandigen of aangesloten onthaalouders. Ook voor eventuele beroepsziekten hangt de aanpak af van het statuut. 

Zwanger in de kinderopvang

 • Ben je zwanger, dan gaat jouw arbeidsgeneesheer of behandelend arts na of jij en je ongeboren baby gevaar lopen als je voort blijft werken in de kinderopvang. Een mogelijk gevaar is bv. besmetting met CMV, mazelen of rode hond. De diagnose is individueel. Ze is afhankelijk van je immuniteit voor bepaalde ziekten. 
 • Je hebt recht op moederschapsrust in de periode rond de bevalling. De postnatale moederschapsrust is verplicht.
 • De regeling is anders voor werknemers, zelfstandigen of onthaalouders aangesloten bij een dienst.

Werknemers

Wanneer je zwanger bent, neem dan contact op met de arbeidsgeneeskundige dienst van je werkgever.

De arbeidsgeneesheer zal in overleg met jou inschatten hoe groot het risico is dat je loopt als je voort blijft werken. Hij of zij zal beslissen of het nodig is om preventief verwijderd te worden uit de opvang. Je kan dan aanspraak maken op een vergoeding van het ziekenfonds.

Je hebt recht op moederschapsrust.

 

Zelfstandigen

 • Voor zwangere zelfstandigen bestaat er geen regeling rond moederschapsbescherming: je kan geen beroep doen op een vergoeding bij een preventieve verwijdering uit de opvang.Je kan met je vragen hierover terecht bij je arts.
 • Je hebt recht op moederschapsrust.

Aangesloten onthaalouders

 • Wanneer je zwanger bent, neem dan contact op met je arts. Je arts zal in overleg met jou inschatten hoe groot het risico is dat je loopt als je voort blijft werken. Hij of zij zal beslissen of het nodig is om tijdelijk je opvangactiviteit stop te zetten. Je kan dan aanspraak maken op een tegemoetkoming van het ziekenfonds. Je bent daar niet toe verplicht.
 • Je hebt 15 weken moederschapsrust. Daarvan moet je ten minste 1 week vóór en 9 weken ná de vermoedelijke bevallingsdatum nemen. Tijdens de moederschapsrust heb je recht op een vergoeding van het ziekenfonds.
 • Na de moederschapsrust heb je recht op 5 maanden betaald borstvoedingsverlof vanaf de bevalling.  Het ziekenfonds betaalt ook een uitkering.

Beroepsziekten

Kan je bewijzen dat je een infectie of infectieziekte hebt opgelopen tijdens het uitoefenen van je beroep, dan wordt dit beschouwd als een beroepsziekte. 

 • Er bestaat een lijst van erkende beroepsziekten
 • Een ziekte die niet op de lijst voorkomt, kan ook een beroepsziekte zijn, als je het verband tussen de ziekte en je beroep kan bewijzen. 
 • Om van een beroepsziekte te kunnen spreken, moet je langer dan 15 dagen door de ziekte arbeidsongeschikt zijn.

Werknemers

 • Voor alle werknemers in de kinderopvang geldt de Codex over het welzijn op het werk
 • Bij een infectie of infectieziekte die kan worden toegeschreven aan je werk in de kinderopvang, moet je onmiddellijk de arbeidsgeneesheer waarschuwen. Is er sprake van een beroepsziekte, dan kan je aanspraak maken op een vergoeding.

Zelfstandigen

 • Voor zelfstandigen bestaat er geen regeling rond beroepsziekten.
 • Als zelfstandige kan je met al je vragen rond ziekte en werk terecht bij jouw arts.

Aangesloten onthaalouders

 • Als aangesloten onthaalouder contacteer je best jouw arts
 • Als je een beroepsziekte zou hebben, dan kan je een beroep doen op een vergoeding van het Fonds voor Beroepsziekten