De Eerste Stapjes wil een opvang zijn waar kinderen "Lachen, Ervaren, Creëren en Ontdekken

De Eerste stapjes werd in 2008 opgericht door Anne-Sophie Ruyssers. Nadat ze een aantal jaren ervaring had opgedaan als kinderbegeleidster, besliste ze om zelf een kinderdagverblijf te starten. De Eerste Stapjes Doornstraat opende de deuren in januari 2008. De Eerste Stapjes Schansweg volgde in januari 2013. Ondertussen is de organisatie uitgegroeid tot een bedrijf met twee zaakvoerders, Anne-Sophie en Nathalie, en negen medewerkers in loondienst.

Anne-Sophie Ruyssers

Nathalie Ruyssers

De Eerste Stapjes wil een opvang zijn "waar kinderen Lachen, Ervaren, Creëren en Ontdekken." Trouw aan deze missie werkt De Eerste Stapjes met veel enthousiasme aan een plek waar kinderen zich veilig en geborgen voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen ontdekken, waar welbevinden en betrokkenheid centraal staan en een stimulerend en een uitdagend aanbod deel uitmaakt van de groei van baby tot peuter.

Met een open communicatie en met respect voor elkaar werken organisatoren, medewerkers en ouders samen om kinderen alle kansen te bieden. De Eerste Stapjes bouwt met alle betrokkenen dagelijks aan een warme kwaliteitsvolle kinderopvang.

Bij De Eerste Stapjes hechten ze veel belang aan netwerken. Een kwaliteitsvolle kinderopvang uitbaten kan je niet alleen. Daarom trachten ze zoveel mogelijk overlegmomenten bij te wonen georganiseerd door externe partners en werkten ze mee aan de oprichting van een beroepsvereniging. Daarnaast heeft Nathalie ook  les gegeven aan de Karel de Grote Hogeschool binnen de opleiding ‘Pedagogie van het Jonge Kind’. Anne-Sophie en Nathalie willen als ondernemers hun netwerk blijven verbreden en zoveel mogelijk innoveren en realiseren binnen de kinderopvang en dat ook uitdragen bij anderen.

Met een open communicatie en met respect voor elkaar werken we samen met onze medewerkers en ouders om kinderen alle kansen te bieden. Zo bouwen we met alle betrokkenen dagelijks aan een warme kwaliteitsvolle kinderopvang.

Nathalie en Anne-Sophie

quote-mark

Anne-Sophie en Nathalie schreven samen met hun team een gezamenlijke visie uit op kwaliteitsvolle kinderopvang die ze uiteraard ook dagelijks toepassen in de praktijk. De Eerste Stapjes streeft naar een individuele benadering van elk kind binnen de mogelijkheden van de groepsopvang. Elk kind krijgt de kans om haar of zijn talenten te ontdekken binnen een veilige ruimte. Ze voorzien een stimulerend en uitdagend aanbod binnen de vier ervaringsgebieden die de algehele ontplooiing van kinderen beoogt: ‘ik en de ander’, ‘lichaam en beweging’, ‘communicatie en expressie’ en ‘verkennen van de wereld’.

Anne-Sophie en Nathalie hechten veel belang aan het ondersteunen en coachen van hun team. Omdat een efficiënt organisatorisch beheer essentieel is om kwaliteitsvolle opvang te kunnen bieden gingen ze op zoek naar een gepaste oplossing om hun administratie te vereenvoudigen. Zo konden ze meer tijd vrijmaken om hun medewerkers te ondersteunen.

We gaven mee vorm aan een softwarepakket om onze administratie te vereenvoudigen. Zo konden we meer tijd vrijmaken om onze medewerkers te ondersteunen.

Nathalie en Anne-Sophie

quote-mark

Ze beslisten om zelf mee vorm te geven aan een softwarepakket dat aan hun noden kon voldoen. Het softwarepakket dat ze ontwikkelden voor de kinderopvang -zowel groepsopvang als gezinsopvang en binnenkort ook buitenschoolse opvang- draagt de naam Deona. Deona wil met hun software ook andere professionals in de sector ondersteunen om aan de slag te gaan met onder meer het pedagogisch raamwerk en met MeMoQ. Ze ontwierpen een kindvolgsysteem en een makkelijke manier om welbevinden en betrokkenheid van kinderen op te volgen en in kaart te brengen. Naast alle info rond zorg, pedagogie en ontwikkeling krijgen ouders, via het elektronisch heen-en weerschriftje, ook dagelijks foto’s mee die illustreren hoe hun kind de dag beleefd heeft. Om dit luik te verbeteren en verbreden, organiseert Deona een aantal keer per jaar brainstormsessies met externe partners en klanten. En zo tonen ze bij de Eerste Stapjes nog eens aan hoe kwaliteit, organisatie, teamwork en netwerking mekaar kunnen versterken!

 

Dit artikel dateert van 2018. Mogelijk is de werking van deze kinderopvang intussen gestopt of gewijzigd.