Sociaal ondernemen in de kinderopvang

Een eigen kinderopvang is een (kleine) onderneming. Je maakt vooraf een markstudie waarbij je de concurrentie en de noden in kaart brengt, een financieel plan, je gaat op zoek naar klanten, je bent coach van een team,...

Een ondernemer in de kinderopvang is niet zomaar een ondernemer. Wie aan kinderopvang begint, doet dat altijd met een maatschappelijk doel: bijdragen aan een betere samenleving. Kinderopvang is dan ook niet zomaar een ‘product’, het is voor gezinnen een manier om gezin en werk te combineren en vaak ook een hefboom voor een betere integratie in de samenleving. Veel ondernemers in de kinderopvang zetten zich daarom in voor kwetsbare gezinnen.

Een sociaal ondernemer is een uitstekend netwerker en een uitgelezen coach van een team. Door te investeren in contacten en relaties, komen ondernemers vaak win-winsituaties tegen die hun project -én dat van anderen- vooruit helpt. Het team dat ze rond zich uitbouwen om hun project elke dag weer in de praktijk om te zetten, is een wezenlijk onderdeel van hun succes. Talenten van anderen ontdekken en inzetten, daar komt het op aan!

Bekijk of lees hieronder inspirerende verhalen van ondernemers in de kinderopvang die met veel energie op zoek gaan naar vernieuwende projecten voor hun kinderopvang. Ze denken vaak 'out of the box' en blijven broeden op nieuwe ideeën die ze op korte of langere termijn hopen te realiseren.

 

 

Link naar video: Meer dan opvang alleen - het verhaal van 7 sociale ondernemers in de kinderopvang
Meer dan opvang alleen - het verhaal van 7 sociale ondernemers in de kinderopvang

7 inspirerende verhalen

Ann Rombaut kinderopvang Boellekes

Ann wil met haar kinderopvang het verschil maken door in te spelen op alle mogelijke kansen tot vernieuwing. Door contacten op te bouwen binnen de gemeente, kwamen heel wat kansen op haar pad. 

Lees het verhaal van 't Boelleke
Cas en Co Rob Stinkens

In Cas & co staat het ritme van elk individueel kind voorop. De kinderopvang staat open voor kinderen met een extra zorgvraag en biedt meer dan opvang alleen. Rob en Wouter bouwen Cas & Co uit tot een ontmoetingsplaats voor de buurt en voor gezinnen.

Lees het verhaal van Cas & co
Rita Peus van kinderopvang Wigwam

Wigwam organiseert tal van initiatieven om kwetsbare ouders uit hun isolement te halen en hun eigenwaarde een boost te geven. Rita vindt het belangrijk dat Wigwam een open organisatie is en dat vertaalt zich in een uitgebreid netwerk.

Lees het verhaal van Wigwam
Cristina van kinderopvang Crèchendo

Crèchendo is ontstaan vanuit de droom dat kinderopvang kan bijdragen tot sociale samenhang en naast opvang ook een tewerkstellingsplek voor kansengroepen kan zijn. Zo werkt Crèchendo met langdurig werklozen om hen te ondersteunen in hun zoektocht naar een reguliere job. 

Lees het verhaal van Crèchendo
Katia van kinderopvang Villa Clementina

Villa Clementina wil een veilig nest bieden waar elk kind alle kansen krijgt om zich te ontplooien, ongeacht de zorgnoden, ontwikkelingsproblematiek of andere socio-economische-culturele verschillen. Van bij het begin werd geïnvesteerd in een onderwijstraject voor de kindjes van schoolgaande leeftijd met extra zorgbehoeften. 

Lees het verhaal van Villa Clementina
Naziha van kinderopvang De Ster

De Ster is een kinderopvang die ook wil bijdragen tot een succesvolle schoolloopbaan voor alle kinderen, en dat in een multiculturele context. Naziha en haar team willen het verschil maken door zich ook voor ouders in te zetten.

Lees het verhaal van De Ster
Anne Sophie van De Eerste Stapjes

De Eerste Stapjes wil een opvang zijn 'waar kinderen Lachen, Ervaren, Creëren en Ontdekken'. Ze bouwen elke dag aan een plek waar kinderen zich veilig en geborgen voelen, waar ze zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen ontdekken, waar welbevinden en betrokkenheid centraal staan en een stimulerend en een uitdagend aanbod deel uitmaakt van de groei van baby tot peuter.

Lees het verhaal van De Eerste Stapjes