Kunnen de eenmalige subsidies 2021 worden uitgegeven ten laatste op 30 juni 2022, terwijl de uitvoering pas in het najaar 2022 gebeurt?

Bijvoorbeeld: een vormingsreeks die doorloopt in het najaar 2022

Ja, als je kan aantonen dat:

  1. de (contractuele) afspraken voor deze besteding ten laatste op 30 juni 2022 zijn vastgelegd;
  2. de factuur en de betaling uiterlijk op 30 juni 2022 zijn ontvangen én betaald.