Telt de pedagogisch ondersteuner mee bij de ratio kind/begeleider?

Het is niet de bedoeling dat de pedagogische coach structureel meegeteld wordt als kinderbegeleider voor de ratio. Als door overmacht te weinig kinderbegeleiders beschikbaar zijn, kan de aanwezige pedagogisch coach uitzonderlijk wel meetellen om aan de vereiste ratio te kunnen voldoen.

De pedagogische coaches ondersteunen de kinderbegeleiders in het versterken van hun beroepscompetenties terwijl ze samen met de kinderbegeleider instaan voor verzorgende en pedagogische taken bij de kinderen. Het VIA6 akkoord wil hiermee ook meer handen op de werkvloer van de kinderopvang. De pedagogische coaches zijn dus bedoeld als extra medewerkers bovenop het aantal kinderbegeleiders die aanwezig moeten zijn voor het aantal aanwezige kinderen.