Waarom werd niet gekozen voor andere maatregelen, bv een betere ratio kind/begeleider?

De werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector kinderopvang hebben binnen VIA 6 de kwaliteitsmaatregel voor kinderopvang inhoudelijk bepaald. Ze beslisten ook hoeveel van het beschikbare budget hiervoor wordt ingezet. De Vlaamse Regering heeft deze keuzes bekrachtigd op 30 maart 2021. We voeren nu deze beslissing uit.

Het beschikbare budget voor deze maatregel zou niet volstaan om een verbeterde ratio te realiseren