Waarom wordt de subsidie berekend op basis van de vergunde plaatsen en niet op basis van de gesubsidieerde plaatsen?

 

    De pedagogische kwaliteit is in elke formele opvang essentieel. Het VIA6 akkoord voorziet daarom de subsidie voor pedagogische ondersteuning zowel voor de gesubsidieerde kinderopvang als voor de niet gesubsidieerde. Door deze subsidie toe te kennen op basis van het aantal vergunde plaatsen, is de berekeningsbasis voor elke opvang gelijk.

    De subsidie baseren op het aantal gesubsidieerde plaatsen zou een sterke ongelijkheid veroorzaken tussen:

    • organisatoren met en zonder subsidie;
    • opvang die voor al zijn plaatsen subsidie krijgt en opvang waar dat niet zo is.