Wanneer en hoe krijgt de organisator de subsidie?

 Opgroeien betaalt de éénmalige projectsubsidie 2021 voor einde 2021.

Je ontvangt de structurele subsidie vanaf 2022 zoals de gewone subsidies: vier kwartaalvoorschotten en een saldo na afloop van het jaar. Dit kan pas opstarten wanneer de Vlaamse Regering de subsidie principieel goedkeurt. Dit staat gepland in januari 2022.