Deontologie in de kinderopvang

Informatie over het gezin

Als je al dan niet toevallig over huwelijks- of financiële problemen van een ouder hoort praten, mag je hier niet op ingaan. Omdat er een professionele vertrouwensband tussen ouders en opvang is, is discretie vereist.

Deskundig advies inwinnen

Ouders en kinderen hebben recht op privacy als het om hun persoonlijke levenssfeer gaat. Daarom mag je geen deskundig advies over een kind aan derden vragen zonder dit vooraf met de ouders te overleggen. Algemene informatie vragen zonder de identiteit van het kind prijs te geven kan wel.

Medische informatie doorgeven aan andere ouders

Ga discreet om met informatie over een besmettelijke ziekte van een kind. Meld, zonder namen te noemen, dat er een besmettelijke ziekte is, zodat de ouders weten dat hun kind eventueel ook besmet zou kunnen zijn. Zo kunnen ze de juiste informatie aan hun arts doorgeven.

Recht op informatie

Ouders hebben het recht om informatie over hun kind te krijgen en te bespreken. Bv. als je in de opvang een ontwikkelingsachterstand bij een kind vermoedt. Zo’n onderwerp is erg delicaat en de boodschap naar de ouders overbrengen vergt een weldoordachte formulering.

Plicht om te helpen

Iedere burger heeft de plicht om personen in nood te helpen. Als een kind ziek of gewond is, moet je de nodige hulp bieden. Maak je je zorgen over wordt mishandeld of verwaarloos, kan je bij 1712 of een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling terecht.