Hoe ga ik om met gerechtvaardigde afwezigheden of respijtdagen?

Ouders kunnen een gerechtvaardigde afwezigheid of respijtdag gebruiken wanneer hun kind niet naar de opvang komt op een dag die in het opvangplan gereserveerd werd. Voor een respijtdag moeten ouders niet betalen. 

Het minimumaantal respijtdagen is 18 op jaarbasis voor wie voltijds opvang reserveert. 

  • Voor wie minder opvang reserveert kan je dit aantal pro rata verminderen. Hoe je deze vermindering afrondt, bepaal je zelf.
  • Je mag ook meer respijtdagen voorzien, bijvoorbeeld voor ziektedagen. 

Wanneer de respijtdagen op zijn, bepaal je zelf of de ouders betalen bij afwezigheid op een gereserveerde dag en hoeveel.

  • Dit mag nooit meer dan het maximumtarief bedragen. 
  • Omdat kinderopvang met een subsidie voor inkomenstarief een maatschappelijke en sociale opdracht vervult, mag wel een redelijke prijs worden verwacht.
  • Je bent niet verplicht om ouders te laten betalen of om alle ouders hetzelfde aan te rekenen.