Kunnen medewerkers van het Huis van het Kind ook gemachtigd gebruiker zijn?

Ja.

Voert een medewerker van het Huis van het Kind taken uit voor het Lokaal Loket Kinderopvang, dan kan die persoon opgegeven worden als gemachtigd gebruiker voor de attesten inkomenstarief. Ook als de medewerker geen personeelslid is van de organisator van het loket.

De organisator van het Lokaal Loket Kinderopvang is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de machtiging in de verklaring op eer onderaan het formulier.

We raden aan om de wederzijdse rechten en plichten van de samenwerking met personen die niet in het Lokaal Loket tewerkgesteld zijn vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst.