Kan de opvang een attest voor het toedienen van geneesmiddelen vragen?

Ja. De opvang gaat voorzichtig om met het toedienen van geneesmiddelen.

Omdat de opvang geen medische omgeving is, vragen de ouders best aan de arts om geneesmiddelen voor te schrijven die ze buiten de opvanguren kunnen toedienen. Als dat niet mogelijk is, dan vraagt de opvang voor geneesmiddelen met voorschrift een attest van de arts of apotheker. Dit geeft de opvang zekerheid over de correcte toediening. 

In het huishoudelijk reglement van je opvang staat wat de opvang doet bij koorts of ziekte. 

Meer info over zieke kinderen in de opvang vind je op deze website