Adoptie: Stap voor stap

Adoptiekinderen kunnen zowel weeskinderen zonder familie zijn als kinderen die niet in een stabiele ouderomgeving opgroeien. Voor deze kinderen wordt altijd gezocht naar debeste oplossing. In eerste instantie wordt gekeken naar opvang binnen de eigen familie, pleegzorg of tijdelijke opvang in een tehuis. Adoptie is altijd de allerlaatste optie.Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) volgt de adoptieprocedure op en begeleidt je samen met de erkend…

Datum publicatie: 30/11/2022

Uitgever: Opgroeien - Kind en Gezin

Thema: welzijn, gezondheid en gezin