Het shaken infant syndrome (SIS)

Het shaken infant Syndrome is een van de levensbedreigende vormen van mishandeling bij jonge kinderen (tot 2 jaar). Van alle hulpverleners die in contact komen met kinderen wordt dan ook steeds meer alertheid en verantwoordelijkheid gevraagd.

Datum publicatie: 24/05/2022

Uitgever: Opgroeien - Kind en Gezin

Thema: welzijn, gezondheid en gezin