Kindboekje

Tijdens huisbezoeken en consulten worden de gegevens over het kind en de volgende afspraken in het Kindboekje genoteerd. Ouders kunnen eventuele vragen noteren die ze tijdens een volgend contact aan de zorgverleners willen stellen.Je ontvangt het Kindboekje van Kind en Gezin bij het startgesprek met Kind en Gezin tijdens de zwangerschap of op het eerste huisbezoek na de geboorte. Het is ook mogelijk dat je het Kindboekje krijgt via de kraamklini…

Datum publicatie: 30/11/2023

Uitgever: Opgroeien - Kind en Gezin

Thema: kinderen en jongeren