Ondernemingsplan en jaarrapportering Kind en Gezin (K&G)

Het ondernemingsplan beschrijft de doelstellingen die Kind en Gezin wil realiseren, samen met de acties die daartoe worden opgezet. Het ondernemingsplan van 2015 is het eerste ondernemingsplan van de regeerperiode en bevat daarom een meerjarig aspect. De daaropvolgende jaarlijkse ondernemingsplannen zijn een update en bijsturing. In een ondernemingsplan is de jaarrapportering van het jaar voordien geïntegreerd. Het bevat een beoordeling over de d…

Datum publicatie: 14/03/2019

Uitgever: Opgroeien - Kind en Gezin

Thema: Vlaamse overheid

Deze publicatie is enkel digitaal beschikbaar.