Schoolkieswijzer

De Schoolkieswijzer is een handige vragenlijst die u kan helpen bij de zoektocht naar een kleuterschool. De vragenlijst is tot stand gekomen in overleg met ouders, Kind en Gezin en het beleidsdomein Onderwijs.

Datum publicatie: 22/01/2023

Uitgever: Opgroeien - Kind en Gezin

Thema: basisonderwijs

Deze publicatie is enkel digitaal beschikbaar.