ZiKo. Zelf-evaluatieinstrument voor welvinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang

ZiKo is een instrument om de kwaliteit van de kinderopvang in kaart te brengen. Het helpt te zien wat goed loopt, maar ook waar kansen liggen om de aanpak te verbeteren. Je gaat daarbij op een systematische manier na hoe de kinderen het in de opvang maken. Als ze zich goed voelen en intens activiteiten beleven, dan weet je dat de aanpak aansluit bij wat ze nodig hebben. Welbevinden en betrokkenheid zijn dé voorwaarden tot een kwalitatieve opvang.…

Datum publicatie: 21/01/2013

Uitgever: Opgroeien - Kind en Gezin

Thema: kinderen en jongeren

Deze publicatie is enkel digitaal beschikbaar.