AARON voor professionelen

 Veelgestelde vragen en antwoorden over de gratis onlinetoepassing AARON voor professionelen zoals opvang organisators en werknemers.

 • Als je de gegevens niet tijdig bezorgt, dan krijg je een aanmaning. Als het doorgeven van de uren een probleem blijft, dan krijg je een boete. Ouders hebben recht op de kinderopvangtoeslag en moeten dit op tijd krijgen.

 • Ja. Ouders hebben recht op de kinderopvangtoeslag. Als jij je aanwezigheden niet doorgeeft, dan krijgen de ouders geen toeslag. Je krijgt dan een aanmaning en eventueel een boete.

 • Controle is altijd mogelijk, bijvoorbeeld om na te gaan of de opvang niet structureel overbezet is.

 • Neen.

  • Je kan de basissubsidie aanvragen, zolang het budget van de Vlaamse overheid dit toelaat.
  • Om de administratieve last te beperken, kan je gratis Aaron gebruiken. 
  • De kinderopvangtoeslag geeft de ouders een financiële duw in de rug. Dit maakt de kinderopvang met vrije prijs aantrekkelijker
 • Via hun uitbetaler van het Groeipakket.

 • Er is 1 publieke uitbetaler: FONS. Er zijn 4 private uitbetalers: Infino, My Family, Kids Life en Parentia.

  Iedere uitbetaler betaalt dezelfde bedragen uit. De bedragen verschillen dus niet, maar de uitbetalers kunnen wel eigen accenten leggen in dienstverlening.

 • Een dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.

 • Ja. Dit kan bijvoorbeeld bij correcties of wanneer een buitenlands gezin moet wachten op het bisnummer van hun kind.

 • De betaling aan de ouders gebeurt op de twintigste van de maand na de opvangmaand.

  We hebben de gegevens op tijd nodig omdat er op je registraties nog controles moeten gebeuren. Zo wordt gecontroleerd of:

  • de opvang een geldige vergunning heeft
  • de locatie niet werkt met inkomenstarief
  • het kind nog niet naar school gaat.

  Na de controle worden de aanwezigheden doorgegeven aan de uitbetaler. De uitbetaler berekent hoeveel de ouders krijgen. Zij zorgen dat de toeslag tijdig wordt betaald.

 • Het gebruik van het rijksregisternummer is gebonden aan strikte privacyregels. Om de organisatoren niet te verplichten aan deze regels te voldoen, kozen we ervoor om het rijksregisternummer niet op te vragen.

 • Neen

  • Ouders die in Vlaanderen wonen en al een Groeipakket ontvangen, moeten geen rekeningnummer doorgeven. De kinderopvangtoeslag wordt door dezelfde uitbetaler betaald.
  • Ouders die in Brussel of Wallonië wonen, zijn niet gekend in het Groeipakket. De uitbetalers zullen met hen contact opnemen om het rekeningnummer te krijgen. Deze ouders kunnen ook zelf contact opnemen met een uitbetaler naar keuze.
 • Neen. Opgroeien vraagt alleen dat je de gegevens op tijd en correct bezorgt, ofwel via Aaron ofwel via je eigen IT-systeem

 • Nee. Er is geen automatische controle op het aantal dagen of uren. Opgroeien zal steekproeven doen op de juistheid van de gegevens. Door automatische controles worden er wel nooit meer dagen betaald dan het aantal dagen in de maand.

 • Ja. Je mag de gegevens doorgeven vanaf de eerste van de maand die volgt op de opvangmaand. Wijzigingen aan de opvanggegevens mogen tot en met de zevende dag van de maand doorgestuurd worden naar Opgroeien. Deze wijzigingen zullen dan nog doorgegeven worden aan de uitbetaler.

 • Als het gaat om het kind van de onthaalouder, dan heb je geen recht op de kinderopvangtoeslag.

  • Als het gaat om de kinderen van de organisator niet. Je kan niet aan jezelf betalen.
  • Als het kinderen van de kinderbegeleiders zijn en zij betalen voor de opvang, dan kan het wel.
 • Voorbeelden

  • wendagen waarvoor geen inkomenstarief wordt betaald
  • kinderen van de onthaalouder, want deze kinderen mogen niet worden opgevangen aan het inkomenstarief
  • kinderen van familieleden tot de vierde graad waarvoor de opvang een ander tarief vraagt dan het inkomenstarief

  Neen. De ouder heeft geen recht op de kinderopvangtoeslag. De regelgeving Groeipakket bepaalt dat een ouder recht heeft op een kinderopvangtoeslag als het kind gebruik maakt van een vergunde opvangplaats waarbij de organisator niet werkt met inkomenstarief. De ouder betaalt voor dit kind geen inkomenstarief maar het kind wordt wel opgevangen op een plaats waar gewerkt wordt met inkomenstarief. Deze opvang is bovendien goedkoop of gratis, dus is het niet verantwoord om een kinderopvangtoeslag te krijgen.

 • Ja. De ouder heeft recht op de kinderopvangtoeslag. Dat is bijvoorbeeld zo in Antwerpen en Oostende.

 • Neen. Het kind moet aanwezig zijn om de kinderopvangtoeslag te krijgen.

 • Ja. De betaling van de kinderopvangtoeslag staat los van het betalen van de facturen.

 • Ja. De ouder behoudt zijn recht op de kinderopvangtoeslag.

 • Dit kan, maar gebeurt niet automatisch. De ouder moet dit aantonen bij zijn uitbetaler. De uitbetaler doet hiervoor een manuele aanpassing.

 • Het kind is schoolgaand zodra het is ingeschreven in een school, er gaat wennen of een dag of een halve dag naar school.
  Als het kind voldoende aanwezig is in de school, krijgt het kind de kleutertoeslag tot en met het 4 jaar is. De school moet erkend zijn door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap ofwel een buitenlandse school zijn.