Evaluerend arts

Veelgestelde vragen en antwoorden over evaluerend artsen.

 • Het is als HAIO niet mogelijk om een erkenning als evaluerend arts te krijgen en als evaluerend arts aan de slag te gaan.

  De huisartsen-in-opleiding beperken hun medische werkzaamheden tot de opleidingstaken in uitvoering van het stageplan. Betaalde medische nevenactiviteiten zijn wettelijk niet mogelijk (MB 17/07/2020) en kunnen in elk geval geen andere of bijkomende inkomsten genereren voor de huisartsen-in-opleiding. Aanvullende stages, die georganiseerd worden vanuit de opleidingspraktijk, behoren bij de eigenlijke praktijkstage en maken dus deel uit van het stageplan. Voor de aanvullende stages is geen extra of bijkomende vergoeding voorzien.

  Voorbeeld: een HAIO kan gerust (binnen de uren van het werk- en opleidingsplan) consultaties doen bij Kind en Gezin op voorwaarde dat de praktijkopleider een contract afsloot met Kind en Gezin waarbij dan de HAIO en/of de praktijkopleider diensten leveren voor Kind en Gezin en de betaling ervoor naar de praktijkopleider gaat. 

  Het is wel mogelijk om het sui generis statuut als huisarts-in-opleiding te combineren in een samengesteld statuut voor niet-medische activiteiten naast de stages. Indien de huisartsen-in-opleiding een niet-medische beroep uitoefent als zelfstandige (met volledige sociale bijdrage) of als werknemer (buiten de uren die voorzien zijn voor stages en studieactiviteiten) kunnen zij dit combineren met dit sui generis statuut.

 • Kan ik als arts kiezen om een deel van mijn prestaties aan 1 onderneming te laten uitbetalen en een ander deel van mijn prestaties aan een andere onderneming?

  Neen. Opgroeien betaalt maar aan 1 onderneming.

 •  

   

  Neen, we betalen als Opgroeien maar aan 1 onderneming.

 • Kan ik mijn prestaties als evaluerend arts met 1 onderneming die meerdere rekeningnummers heeft laten uitbetalen op meerdere rekeningnummers van deze onderneming?

  Neen, dit kan niet. Opgroeien kan je prestaties enkel uitbetalen op 1 rekeningnummer.

 • Je kan op deze werkplekken van Opgroeien terecht:  

  • VAC Leuven
  • VAC Gent
  • VAC Brugge
  • Office-Center Hasselt
  • Regiohuis Wilrijk 
  • We zoeken samen naar een geschikte locatie die aansluit bij de vraag.

  Je kan ook evaluaties uitvoeren in je eigen privépraktijk. Privépraktijken komen in aanmerking als ze aan deze voorwaarden voldoen:

  • Rolstoeltoegankelijkheid van de praktijk- en wachtruimte, sanitair en parking
  • Onderzoekstafel met opstap
  • PC, Notebook en internetconnectie

  Let op! ! Je kan geen evaluaties opnemen voor patiënten uit je privépraktijk.

 • De medewerkers van het team zorgtoeslagevaluatie nemen een aantal administratieve zaken op zoals het inplannen van consulten, patiënten oproepen, post verwerken … 

  Je klantenbeheerder beheert jouw dossier en staat in voor de betalingen van de vergoedingen. 

 • Neen. Je moet zelf een notebook hebben. 

   

 • Hoe ga ik om met pediatrische vragen die ouders stellen tijdens de evaluatie? Kan ik hiervoor een bijkomend consult aanrekenen?

  Voor bijkomende vragen verwijs je ouders door naar de behandelende arts. Je kan tijdens je consult enkel de evaluatie opnemen. 

  Je kan niet tegelijk behandelend arts en evaluerend arts zijn. Je kan dus geen dossiers evalueren van kinderen die je zelf in je praktijk ziet

 • Ja, als de praktijk aan deze voorwaarden voldoet:

  • Rolstoel toegankelijke praktijk- en wachtruimte, sanitair en parking
  • Onderzoekstafel met opstap
  • Schrijfmateriaal, papier, kleurplaten, leesmateriaal aangepast aan de leeftijd, stapelblokken, schoenveter, aangepast materiaal om vaardigheden te evalueren
  • PC, Notebook en internetconnectie. 
 • Een evaluatie neem ongeveer een half uur in beslag. De voorbereidingstijd is afhankelijk van het inhoudelijke dossier en ervaring.

 • Moet ik de evaluaties voltijds opnemen of kan ik dit combineren met een privé praktijk?

  Je kan deze evaluaties combineren met een privé praktijk, maar je moet minimum 1 dagdeel per week evaluaties met ouders doen. Reken ook wat tijd om de evaluaties voor te bereiden. 

  • Als arts kun je een accreditering aanvragen bij het RIZIV als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Accreditering is de erkenning van je deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies. Deze accreditering is 3 jaar geldig. 
  • Voor bepaalde opleidingen vraagt Opgroeien accreditering aan bij het RIZIV. Als je geaccrediteerd bent bij het RIZIV, ontvang je voor deze opleiding geen vergoeding van Opgroeien. 
  • Als je geen accrediteringsdossier hebt bij het RIZIV, krijg je voor bepaalde niet geaccrediteerde opleidingen van Opgroeien een vergoeding. 
  • Breng Opgroeien altijd zo snel mogelijk op de hoogte als er iets wijzigt in je accrediteringsdossier. 
  • Voor meer info kan je terecht op de website van het RIZIV
 • Neen. Je verklaart bij je erkenningsaanvraag dat je dit kan voorleggen wanneer Opgroeien dit vraagt. 

   

 • Moet ik een attest voorleggen aan Opgroeien waaruit een goede algemene gezondheid blijkt? 

   Neen. Opgroeien vraagt je bij je erkenningsaanvraag om te verklaren dat je over een goede algemene gezondheid beschikt.  

  Opgroeien kan je vragen om een attest van je behandeld arts (andere dan jezelf) voor te leggen. Deze arts verklaart dan dat je in goede gezondheid bent voor het uitvoeren van je opdracht als evaluerend arts.  

 • Je verklaart bij je erkenningsaanvraag dat je voldoende actieve kennis van het Nederlands hebt. Opgroeien kan je vragen een studiebewijs (master geneeskunde behaald in het Nederlands) of een attest ERK C1 niveau voor te leggen. 

 • Ja, je kan enkel als evaluerend arts optreden op zelfstandige basis. Elke persoon die in België als zelfstandige aan de slag gaat heeft een ondernemingsnummer nodig. Dit is ook het geval voor vrije beroepen. 

 • Als je jouw kennis van het Nederlands niet kan aantonen op basis van een studiebewijs (master in de geneeskunde in het Nederlands), dan kan Opgroeien je vragen een attest voor te leggen waaruit blijkt dat je het behaalde taalvaardigheidsniveau ERK C1 niveau behaalt voor luisteren, gesprekken voeren, lezen en schrijven.

  Waar kan je dit attest bekomen?