Evaluerend arts

Veelgestelde vragen en antwoorden over evaluerend artsen.

 • Kan ik als arts kiezen om een deel van mijn prestaties aan 1 onderneming te laten uitbetalen en een ander deel van mijn prestaties aan een andere onderneming?

  Neen. Opgroeien betaalt maar aan 1 onderneming.

 •  

   

  Neen, we betalen als Opgroeien maar aan 1 onderneming.

 • Kan ik mijn prestaties als evaluerend arts met 1 onderneming die meerdere rekeningnummers heeft laten uitbetalen op meerdere rekeningnummers van deze onderneming?

  Neen, dit kan niet. Opgroeien kan je prestaties enkel uitbetalen op 1 rekeningnummer.

 • Je kan op deze werkplekken van Opgroeien terecht:  

  • VAC Leuven
  • VAC Gent
  • VAC Brugge
  • Office-Center Hasselt
  • Regiohuis Wilrijk 
  • We zoeken samen naar een geschikte locatie die aansluit bij de vraag.

  Je kan ook evaluaties uitvoeren in je eigen privépraktijk. Privépraktijken komen in aanmerking als ze aan deze voorwaarden voldoen:

  • Rolstoeltoegankelijkheid van de praktijk- en wachtruimte, sanitair en parking
  • Onderzoekstafel met opstap
  • PC, Notebook en internetconnectie

  Let op! ! Je kan geen evaluaties opnemen voor patiënten uit je privépraktijk.

 • De medewerkers van het team zorgtoeslagevaluatie nemen een aantal administratieve zaken op zoals het inplannen van consulten, patiënten oproepen, post verwerken … 

  Je klantenbeheerder beheert jouw dossier en staat in voor de betalingen van de vergoedingen. 

 • Neen. Je moet zelf een notebook hebben. 

   

 • Hoe ga ik om met pediatrische vragen die ouders stellen tijdens de evaluatie? Kan ik hiervoor een bijkomend consult aanrekenen?

  Voor bijkomende vragen verwijs je ouders door naar de behandelende arts. Je kan tijdens je consult enkel de evaluatie opnemen. 

  Je kan niet tegelijk behandelend arts en evaluerend arts zijn. Je kan dus geen dossiers evalueren van kinderen die je zelf in je praktijk ziet

 • Ja, als de praktijk aan deze voorwaarden voldoet:

  • Rolstoel toegankelijke praktijk- en wachtruimte, sanitair en parking
  • Onderzoekstafel met opstap
  • Schrijfmateriaal, papier, kleurplaten, leesmateriaal aangepast aan de leeftijd, stapelblokken, schoenveter, aangepast materiaal om vaardigheden te evalueren
  • PC, Notebook en internetconnectie. 
 • Een evaluatie neem ongeveer een half uur in beslag. De voorbereidingstijd is afhankelijk van het inhoudelijke dossier en ervaring.

 • Moet ik de evaluaties voltijds opnemen of kan ik dit combineren met een privé praktijk?

  Je kan deze evaluaties combineren met een privé praktijk, maar je moet minimum 1 dagdeel per week evaluaties met ouders doen. Reken ook wat tijd om de evaluaties voor te bereiden. 

  • Je vervult de opdrachten op basis van de medisch–sociale schaal voor de evaluatie van de gevolgen van de aandoening waaruit een specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit met inachtneming van de code van de geneeskundige plichtenleer. Opgroeien geeft daarvoor de nodige informatie en aanbevelingen.
  • In het eerste jaar van je erkenning volg je een vormingstraject van Opgroeien, dat gebaseerd is op wetenschappelijke bevindingen en aanbevelingen.
  • Je blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en de andere bepalingen van het besluit van 7 december 2018.
  • Je geeft mee vorm aan het kwaliteitskader van Opgroeien, door het in acht nemen van de inhoudelijke en methodische doelstellingen die Opgroeien nastreeft.
  • Je houdt Opgroeien op de hoogte van elke wijziging in de gegevens die relevant zijn voor de erkenning.  

  Wanneer er geen indicaties zijn dat de erkenningsvoorschriften niet zijn nageleefd, wordt je erkenning als evaluerend arts van rechtswege verlengd voor drie jaar. 

  • Als arts kun je een accreditering aanvragen bij het RIZIV als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Accreditering is de erkenning van je deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies. Deze accreditering is 3 jaar geldig. 
  • Voor bepaalde opleidingen vraagt Opgroeien accreditering aan bij het RIZIV. Als je geaccrediteerd bent bij het RIZIV, ontvang je voor deze opleiding geen vergoeding van Opgroeien. 
  • Als je geen accrediteringsdossier hebt bij het RIZIV, krijg je voor bepaalde niet geaccrediteerde opleidingen van Opgroeien een vergoeding. 
  • Breng Opgroeien altijd zo snel mogelijk op de hoogte als er iets wijzigt in je accrediteringsdossier. 
  • Voor meer info kan je terecht op de website van het RIZIV
 • Neen. Je verklaart bij je erkenningsaanvraag dat je dit kan voorleggen wanneer Opgroeien dit vraagt. 

   

 • Moet ik een attest voorleggen aan Opgroeien waaruit een goede algemene gezondheid blijkt? 

   Neen. Opgroeien vraagt je bij je erkenningsaanvraag om te verklaren dat je over een goede algemene gezondheid beschikt.  

  Opgroeien kan je vragen om een attest van je behandeld arts (andere dan jezelf) voor te leggen. Deze arts verklaart dan dat je in goede gezondheid bent voor het uitvoeren van je opdracht als evaluerend arts.  

 • Kan je je geattesteerde kennis van het Nederlands niet aantonen op basis van een studiebewijs van onderwijs (master in de geneeskunde behaald in de Nederlands taal)? Dan kan Opgroeien je vragen een attest voor te leggen waaruit blijkt dat je het behaalde taalvaardigheidsniveau voor luisteren, gesprekken voeren en lezen en schrijven het ERK C1 niveau behaalt. 

  Je kan dit attest bekomen bij:

 • Je verklaart bij je erkenningsaanvraag dat je voldoende actieve kennis van het Nederlands hebt. Opgroeien kan je vragen een studiebewijs (master geneeskunde behaald in het Nederlands) of een attest ERK C1 niveau voor te leggen. 

 • Ja, je kan enkel als evaluerend arts optreden op zelfstandige basis. Elke persoon die in België als zelfstandige aan de slag gaat heeft een ondernemingsnummer nodig. Dit is ook het geval voor vrije beroepen.