Kindrapport

Ga snel naar

  Wat staat er in het kindrapport?

  Als je een beroep doet op de dienstverlening van Kind en Gezin, maken de medewerkers een elektronisch dossier op. De verpleegkundige en de arts noteren informatie om jou zo goed mogelijk te ondersteunen. Het gaat om informatie die nodig is om je kind in zijn ontwikkeling op te volgen en adviezen op maat te kunnen geven. Kind en Gezin laadt een samenvatting van elk kinddossier op in het Vitalinkplatform. Je kan dit bekijken via My Health Viewer (samenwerking van de ziekenfondsen en Vitalink). 

  Wist je dat?

  Is je kind geboren na 1/1/2014 dan kunnen jij, je huisarts, je kinderarts en ziekenhuisspecialisten deze samenvatting raadplegen. Als je kind 3 jaar geworden is, kan ook het CLB deze gegevens bekijken.  

  Welke gegevens kan je bekijken?

  Je ziet een samenvatting van de gegevens die de verpleegkundige of arts noteerde tijdens je consult: 

  • Resultaten van tests en onderzoeken (gehoortest, voeding ...)  
  • Lengte, gewicht, hoofdomtrek en curves 
  • Ontwikkelingsonderzoek 
  • Vaccinaties (toegediend vanaf 1/1/1998) 

  Hoe raadpleeg je deze informatie?

  Activeer de geïnformeerde toestemming van je kind

  Op de patient consent pagina op de website van eHealth vind je heel wat informatie. Je kan er ook je toestemming registreren als dit nog niet door een zorgverlener is gebeurd. Je kan ook je toestemming rechtstreeks op www.myhealthviewer.be registreren.

  Kindrapport raadplegen 

  • Open www.myhealthviewer.be op en klik op Aanmelden. Kies je digitale sleutel. 

  • Kies Ik wil me aanmelden als: Burger en klik bij Ik wil me aanmelden als ouder van op Klik hier om uw kind lijst ophalen te starten

  • Selecteer een kind door op de naam te klikken. 

   • Heb je geen mandaat? Neem dan contact op met jouw ziekenfonds

   • Zie je een kind niet in de lijst? Neem contact op met jouw gemeente

   • Is de geïnformeerde toestemming niet geregistreerd? Klik op Mijn profiel en kies het tabblad Toestemming gegevensdeling.

  • Klik op Mijn documenten om het kinddossier van Kind en Gezin te lezen of te downloaden. 

  • Om de gegevens van een ander kind te bekijken, moet je de toepassing sluiten en je opnieuw aanmelden.

  Stel je vast dat er informatie niet klopt of heb je vragen?

  Contacteer Kind en Gezin via het contactformulier of op 078 150 100, elke werkdag tussen 8 en 20 uur

  Dossier en inzagerecht

  Kind en Gezin werkt mee aan een systeem om informatie uit dossiers op een beveiligde manier te delen met andere zorgverleners in een gezin, namelijk de huisarts, kinderarts, artsen van het ziekenhuis waar je kind opgenomen wordt en het centrum voor leerlingenbegeleiding. De beperkte set van gegevens die wordt gedeeld, staat in een kindrapport. 

  We kunnen deze informatie alleen delen als jij daarvoor goedkeuring geeft. Dit noemen we ‘geïnformeerde toestemming’. Heb je hierbij hulp nodig? Vraag het aan een medewerker van Kind en Gezin. Je kan je toestemming op elk moment weer ongedaan maken of terug activeren. Jij kan dit rapport ook zelf bekijken in My Health Viewer. 

  Daarnaast kan het zijn dat wij zelf deze of nog andere gegevens willen doorgeven aan een andere dienst of dat een andere dienst ons daarom vraagt. Dat kan om te zorgen voor continuïteit in je ondersteuning of bv. als het nodig is voor een medische diagnose. Als dat gebeurt, bespreken we dat altijd met jou. 

  Kind en Gezin ziet strikt toe op de naleving van de wetgeving die de persoonsgegevens beschermt. Je krijgt van Kind en Gezin de nodige uitleg over hoe we omgaan met jouw gegevens. Je kan al je vragen daarover stellen aan onze medewerkers. Als ouder mag je aanvragen om het dossier van je kind in te kijken. Je kan ook gegevens laten toevoegen en onjuiste gegevens laten verwijderen of verbeteren in je dossier.

  Sommige gegevens van je dossier, die we in heel Vlaanderen verzamelen, verwerken we anoniem via statistisch wetenschappelijk onderzoek. We krijgen op die manier beter inzicht in de gezondheid en het welzijn van jonge kinderen in Vlaanderen. Zo kan er in de toekomst nog beter voor hen gezorgd worden.