Online tevredenheidsbevraging ouders en kinderopvangorganisatoren

  • 04/10/2022 - 11:12

Begin oktober worden ouders die recent op consult kwamen bij Kind en Gezin en organisatoren kinderopvang uitgenodigd voor een online tevredenheidsbevraging via e-mail. Het onderzoeksbureau M.A.S. voert dit in opdracht van Opgroeien uit, mede op vraag van de Vlaamse Regering.

Het onderzoek polst naar hoe gezinnen en kinderopvangorganisatoren onze dienstverlening ervaren:

  • Bij ouders bevragen we de ondersteuning over de preventieve gezinsondersteuning, brochures, website, de Kind en Gezin-Lijn, de klachtendienst ...
  • Bij opvangorganisatoren bevragen we de tevredenheid over de dienstverlening door klantenbeheer, de Kind en Gezin-Lijn, de klachtendienst, de communicatie en toepassingen.

Ouders

We bevragen ouders van 4 deelgroepen voor voldoende variatie in ervaringen:  

  • Met een kind van drie maanden
  • Met een kind in het tweede levensjaar (na consultatie 15 maanden)
  • Met een kind op het einde van het traject (na consultatie 30 maanden)
  • Ouders die afhaken binnen onze dienstverlening (maar wel ooit 1 huisbezoek en 1 consult hebben gekregen).

Ouders ontvangen een uitnodigingsmail van M.A.S. via tevredenheidkindengezin@masresearch.eu met een link naar de online vragenlijst. De antwoorden zijn anoniem.

Indien nodig worden er ook telefonische enquêtes met een verkorte vragenlijst gedaan om voldoende representatieve antwoorden te verzamelen.

Opvang

We bevragen vanaf half oktober alle opvangorganisatoren die in september 2022 actief zijn. In grotere organisaties laten we toe dat meerdere personen de bevraging invullen, omdat de contacten en ervaringen met Opgroeien verdeeld zijn over meerdere functies.