Wanneer en hoe kies ik een geschikte opvang

Zoek opvang zodra je zwanger bent. Kinderopvang kiezen is heel persoonlijk. Ieder heeft zijn voorkeur en elk kind is anders. Elke opvang legt zijn eigen accenten. Het belangrijkste is dat jouw kind er zich goed voelt!

Ga snel naar

  illustratie blokkentoren

  Net zwanger? Zoek opvang!

  Begin zo vroeg mogelijk aan de zoektocht om tijdig een plaats te vinden. In sommige regio's zijn er wachtlijsten. Daarom raden we aan kinderopvang te zoeken zodra je zwanger bent.

  Bij wie kan ik terecht? 

  Contacteer het Lokaal Loket Kinderopvang in je gemeente. Je vindt er opvangadressen en hulp om te zoeken. Vaak is er een website waar alle info gebundeld is. Geen loket of centrale website in je gemeente? Contacteer zelf verschillende opvangadressen om te vragen wanneer er plaats is en of je kennis kan maken.

  Op onze website vindt je alle opvangadressen via Zoek kinderopvang. Opvang die je niet op de website terugvindt, heeft geen vergunning.

  Waar hou ik rekening mee?

  Praktisch

  • De plaats van opvang
   • dichtbij de woonplaats, dichtbij het werk of op weg naar het werk
   • in de buurt van de grootouders
   • parking
  • Het tijdstip van opvang 
   • hoeveel dagen per week
   • tijdens of buiten de kantooruren
   • op vaste tijdstippen/dagen of wisselend
   • tijdens het weekend
   • vakantieplanning
  • De beschikbaarheid van familie of bekenden
   • af en toe hulp, voor de opvang zelf of om je kind te brengen of halen
   • specifieke wensen, bijvoorbeeld voor voeding of voor een specifieke zorgbehoefte

  Financieel

  • Inkomenstarief (afhankelijk van het inkomen) of een vrije prijs?
  • Misschien een verminderd tarief?

  Kwaliteit

  • Check of de opvang een vergunning heeft. Zo weet je dat je opvang aan kwaliteitsvoorwaarden moet voldoen. Zonder vergunning mag een opvang geen baby’s of peuters opvangen en krijg je ook geen fiscaal attest voor de opvangkosten!

  Als de opvang op de website van Kind en Gezin staat, heeft ze een vergunning. Je kan dit ook checken bij de Kind en Gezin-Lijn.

  Aanpak

  • Voorkeur voor een gezinsopvang (onthaalouder) of een groepsopvang (kinderdagverblijf)?
  • Pedagogische aanpak: hoe zorgt de opvang er voor dat je kind zich goed voelt en gestimuleerd wordt in zijn ontwikkeling?
  • Hoeveel kinderen zijn er voor één kinderbegeleider? Wat is de groepsindeling?
  • Hoe worden de ouders betrokken bij de opvang en hebben ze inspraak?
  • Klikt het met de kinderbegeleiders en verantwoordelijke?
  Als er wachtlijsten zijn, is het mogelijk dat je niet direct een opvang vindt die aan al je wensen voldoet. Denk daarom na wat voor jou het belangrijkste is.

  Kan je kiezen uit meerdere opvangadressen? Ga op voorhand op bezoek bij verschillende opvangadressen. Je proeft de sfeer, de manier van werken, ... waardoor je je geruster voelt. Hier kan je op letten:

  • Zijn de kinderen geboeid met iets bezig? Voelen ze zich goed in hun vel?
  • Hoe gaan de begeleiders om met de kinderen, met elkaar en met de ouders?
  • Vragen de begeleiders naar gewoonten van de ouders en naar bijzonderheden van de kinderen?
  • Is het er netjes, gezellig, veilig?

  Wat vragen tijdens de kennismaking?

  • De opvangkosten: de prijs, eventueel bijkomende kosten, voorschot, regeling als je kind afwezig is
  • Openings- en sluitingsdagen
  • Hoe ziet een doordeweekse dag er uit? Welke activiteiten? Wanneer buitenspelen?
  • Hoe communiceren met elkaar?
  • Het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst.
  • Wat is de aanpak voor voeding? Borstvoeding of flesvoeding, maaltijden?
  • Zieke kinderen: wanneer kan het naar de opvang en wanneer niet? Wat met geneesmiddelen? Wat als je kind ziek wordt tijdens de opvang?
  • Hoe kan een kind komen wennen voor de eigenlijke opvang start?
  • Hoe verloopt de overgang naar school?
  Opvangadressen

  Hier vind je opvangadressen met een vergunning. Vraag ook na bij je gemeente. Vaak is er een website of een Lokaal Loket Kinderopvang. Je kan ook terecht bij de Huizen van het Kind, VDAB, OCMW, ...

   

  Nieuwe voorrangsregels vanaf april 2024

  In welke opvang?

  • Kinderopvang waar je inkomenstarief betaalt, moet wettelijk voorrang geven aan specifieke gezinnen of kinderen. 
  • Kinderopvang die geen inkomenstarief vraagt, heeft de vrijheid om zelf te bepalen aan welke gezinnen of kinderen zij voorrang geeft.

  Wanneer worden de nieuwe voorrangsregels gebruikt?

  De opvang zal de nieuwe regels toepassen wanneer meerdere ouders vanaf 1 april 2024 gelijktijdig een aanvraag voor opvangplaatsen indienen.

  Aanvragen die vóór 1 april 2024 zijn ingediend, vallen niet onder de nieuwe regels.

  Wie krijgt voorrang?

  Het gezin dat kinderopvang nodig heeft om te werken of om een opleiding te volgen die gericht is op werk, krijgt voorrang. Binnen deze groep geeft de opvang absolute voorrang aan: 

  1. het gezin dat in totaal gemiddeld 
   - of minstens 80% werkt
   - of minstens 80% een dagopleiding volgt gericht op werk (ook Nederlandse les of trajectbegeleiding naar werk komen in aanmerking)
   - of minstens 80% de combinatie maakt van werk en dagopleiding gericht op werk  
  2. broers of zussen van kinderen die gelijktijdig naar dezelfde kinderopvang gaan  
  3. pleegkinderen

  De kinderopvang heeft de vrijheid om te bepalen welke van deze drie prioriteitsgroepen voorrang krijgt.  

  De opvang kan van de voorrangsregels afwijken voor maximaal 10% van alle opgevangen kinderen.

  Wat betekent in totaliteit gemiddeld 80% in een gezin met 2 ouders?

  De ouders moeten samen minstens gemiddeld 80% werken of 80% dagopleiding volgen. 

  • Voorbeeld 1: ouder A werkt 100% en ouder B 60% = gemiddeld 80% Dit gezin voldoet aan de voorwaarde.
  • Voorbeeld 2: ouder C werkt 50% en ouder D 80% = gemiddeld 65%. Dit gezin voldoet niet aan de voorwaarde.

  Verklaring op eer

  Bij het indienen van de aanvraag onderteken je een verklaring op eer over je tewerkstelling of opleiding. Omdat het soms moeilijk is om in te schatten hoeveel je bij aanvang van de opvang zal werken, is deze verklaring ruim geformuleerd.

  • Alleenstaande: ik werk momenteel 4/5de of ik zal 4/5de werken op het moment dat mijn kindje naar de opvang gaat. 
  • Partners: mijn partner en ik werken gemiddeld 4/5de of zullen 4/5de werken op het moment dat mijn/ons kindje naar de opvang gaat.

  Je moet de verklaring kunnen aantonen met documenten:

  werk

  • een kopie van het arbeidscontract
  • of een attest van de werkgever
  • of een uittreksel uit de kruispuntbank voor ondernemingen 

  traject naar werk 
  of opleiding die leidt naar onderwijskwalificatie 

  een attest van:

  • een arbeidsbemiddelingsdienst
  • of een opleidingsinstantie
  • of een organisatie die een gelijkwaardig traject aanbiedt

  inburgeringstraject 

  een inburgeringscontract 

  broers of zussen 

  • een attest van gezinssamenstelling 
  • als dat van toepassing is: een uitspraak van de rechtbank over de verblijfsregeling van de kinderen 

  pleegkinderen 

  een attest van de pleegzorgorganisatie 

  Wat als jouw situatie verandert?

  De situatie op het moment van de aanvraag is doorslaggevend. Veranderingen in de gezinssituatie gedurende de opvangperiode hebben geen invloed op de voorrang. Je moet wel kunnen aantonen dat je verklaring op eer overeenkomt met de werkelijkheid.