Tips om de verstandelijke ontwikkeling te stimuleren

Een kind heeft zijn ouders en andere steunfiguren nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen:

  • Creëer een veilige basis. Voelt een kind zich veilig bij zijn ouders, dan zal het het nodige zelfvertrouwen krijgen om de wereld rondom hem te gaan ontdekken.
  • Stimuleer het kind op verschillende manieren. Alleen al door bezig te zijn met het kind, door het vast te nemen, ertegen te praten, te spelen … zal het kind geboeid raken. Een goede manier om het kind nieuwe dingen aan te leren is door zijn aandacht te trekken. Een voorbeeld: 'Kijk! Zie je dat? Dat is een vogel!'
  • Door het kind nieuwe dingen te tonen, zal het zin krijgen om zelf op ontdekking te gaan.
  • Moedig het kind aan wanneer iets nieuws lukt. Enthousiasme stimuleert het kind om de wereld te ontdekken.
  • Reageer consequent. Het kind test van alles uit en vindt het spannend om te zien hoe anderen zullen reageren.
  • Zeg duidelijk wat kan en wat niet kan. Door duidelijke grenzen te stellen, zal zijn besef van ‘goed’ en ‘kwaad’ toenemen.