Neonatale screening naar aangeboren aandoeningen (vroegere hielprik)

Dit bloedprikje test je baby op 15 ziektes die al voor de geboorte aanwezig zijn, maar meestal pas daarna tot uiting komen. De ziektes zijn zeldzaam (zoals stofwisselingsziekten en endocriene ziekten…) , maar hebben ernstige gevolgen. Hoe vroeger deze opgespoord worden, hoe beter behandelbaar. Deze screening is eenvoudig, snel en gratis.

Waarom deze screening?

De meeste baby's komen gezond ter wereld. Maar een heel klein aantal kinderen wordt geboren met een aangeboren aandoening. De meeste daarvan komen pas na de geboorte tot uiting. Soms al vrij snel, soms pas veel later. Bij de geboorte lijkt de baby meestal kerngezond. Kenmerkend is dat de schade ernstiger wordt naarmate de tijd verstrijkt. Als deze aangeboren aandoeningen vroeg genoeg ontdekt worden, kunnen ze in de meeste gevallen ook op een vrij eenvoudige manier worden behandeld. Zo worden ernstige handicaps of verwikkelingen voorkomen.

Hoe verloopt de screening?

 De bloedafname gebeurt in de materniteit of door de vroedvrouw op dag 4 na de geboorte via een prik in de rug van de hand van je baby. Enkele druppels op een speciaal bloedkaartje volstaan. Het bloedstaal wordt onderzocht in een screeningscentrum.  

Je ontvangt een strookje van de kaart waarop de bloeddruppels van je kindje werden opgevangen als bewijs dat de bloedafname is gebeurd. Je kan dit bewaren in het zwangerschapsboekje of in het Kindboekje van je kind. 

Bij een afwijkend resultaat, brengt de arts die vermeld staat op het bloedkaartje jou op de hoogte en legt uit wat de volgende stappen zijn. 

Link naar video: Campagne Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen
Campagne Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen