Kan mijn kind chronisch ziek worden na een vaccin?

In de media verschijnen soms publicaties waarin beweerd wordt dat vaccins bij kinderen oorzaak zijn van bepaalde aandoeningen. Zo dacht men in het Verenigd Koninkrijk dat er een verband was tussen het mazelen-bof-rodehond-vaccin en autisme of de ziekte van Crohn (chronische darmziekte). In Frankrijk meende men een verband te zien tussen het hepatitis B-vaccin en multiple sclerose.

Telkens gaat het om ziekten waarvan de oorzaak (nog) niet gekend is. Op basis van veelvuldig wetenschappelijk onderzoek werd het ‘vermeende’ oorzakelijk verband tussen vaccineren en een dergelijke aandoening steeds van tafel geveegd. 

Lees meer over vaccinaties en het belang ervan