Mijn kindje is ziek, mag ik naar het consultatiebureau gaan?

Een kind dat verkouden is, koorts maakt, antibiotica inneemt en dat niet ernstig ziek is, mag gevaccineerd worden. Om te vermijden dat het andere kinderen zou besmetten op het consultatiebureau, raden we aan om de regels van hygiëne en afstand zeer strikt toe te passen. Dit is nog belangrijker geworden sinds de corona-pandemie. Wanneer je kind niet toegelaten symptomen heeft, bel de Kind en Gezin-Lijn op 078/150100 om te verwittigen dat je niet op je afspraak zal zijn. Ze plannen dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.


Toegelaten in consultatiebureau *

  • Lichte verkoudheid : neusloop en hoestje zonder koorts
  • Gulpje teruggeven, braken als gevolg van gekende reflux
  • Gekende chronische hoest (bij hyper-reactieve luchtwegen)    
  • Chronisch lossere stoelgang of éénmalig waterige  stoelgang

Niet toegelaten in consultatiebureau

  • Plots optredende hoest met ademhalingsmoeilijkheden
  • Ademhalingsmoeilijkheden
  • Plotse verandering van stoelgangspatroon met 2 of meer waterige stoelgangen per dag
  • Braken met bloed of herhaaldelijk braken (geen reflux)
  • Plotse huiduitslag of blaasjes

*Aanbevelingen om naar de opvang te gaan, verschillen van deze voor het consultatiebureau.