Consultatiebureau-arts

Veelgestelde vragen en antwoorden over consultatiebureau-artsen.

 • Ik ben een militaire huisarts in opleiding en val niet onder het sui generis statuut. Onder welk statuut kan ik een vergoeding krijgen?

  Je kan bij Opgroeien een vergoeding krijgen onder het statuut van zelfstandige (niet als HAIO).

 • Je verklaart bij je erkenningsaanvraag dat je voldoende actieve kennis van het Nederlands hebt. Opgroeien kan je vragen een studiebewijs (master geneeskunde behaald in het Nederlands) of een attest ERK C1 niveau voor te leggen. 

 • Kan ik mijn prestaties als consultatiebureau-arts met 1 onderneming die meerdere rekeningnummers heeft laten uitbetalen op meerdere rekeningnummers van deze onderneming?

  Neen, dit kan niet. Opgroeien kan je prestaties enkel uitbetalen op 1 rekeningnummer.

 • Kan ik als consultatiebureau-arts en zorgtoeslagarts verbonden aan 2 ondernemingen ook laten uitbetalen aan 2 ondernemingen?

  Lever je prestaties als erkende zorgtoeslagarts en als erkende consultatiebureau-arts, dan kan Opgroeien deze prestaties slechts uitbetalen aan 1 onderneming. Voor je prestaties als consultatiebureau-arts en als zorgtoeslagarts moet je dus hetzelfde rekeningnummer doorgeven.

 • Kan ik een deel van mijn prestaties aan een onderneming laten uitbetalen en een ander deel aan een andere onderneming?

  Neen. Opgroeien kan maar op 1 rekeningnummer vergoedingen betalen. Als je zowel op een regulier consultatiebureau als op een prenataal consultatiebureau prestaties levert, dan kan Opgroeien de prestaties slechts vergoeden aan 1 onderneming.

 • Zowel de burgerlijke als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn verplicht in de regelgeving. 

  • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (contractuele aansprakelijkheid) gaat om schade die je door een beroepsfout zou kunnen veroorzaken.
  • De burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering (buitencontractuele aansprakelijkheid) gaat om schade die je aan een derde (bv. een verpleegkundige, vrijwilliger, ouder, ...) zou kunnen veroorzaken die niet gedekt is door je beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Sommige verzekeraars bieden deze verzekering in pakket aan of als een uitgebreide beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

  Je bent als consultatiebureau-arts niet verantwoordelijk voor de verpleegkundige of de gebouwen waarin je je opdrachten uitvoert. Deze zaken dienen dan ook niet gevat te zijn door de verzekering die je afsluit. Ben je Huisarts in Opleiding bekijk dan zeker of er een polis is die zowel de beroeps- als burgerlijke aansprakelijkheid dekt.

 • Als je jouw kennis van het Nederlands niet kan aantonen op basis van een studiebewijs (master in de geneeskunde in het Nederlands), dan kan Opgroeien je vragen een attest voor te leggen waaruit blijkt dat je het behaalde taalvaardigheidsniveau ERK C1 niveau behaalt voor luisteren, gesprekken voeren, lezen en schrijven.

  Waar kan je dit attest bekomen?

 • Ja. Voor je zittingen op het consultatiebureau kan opnemen, bezorg je een uittreksel uit het strafregister ‘Model Artikel 596.2 minderjarigenmodel’ aan Opgroeien. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan een maand.    

 • Neen. Bij je erkenningsaanvraag verklaar je dat een goede algemene gezondheid hebt. 

  Bij twijfel kan Opgroeien je vragen een attest bij je behandeld arts (een andere arts dan jezelf) op te vragen. Deze arts verklaart dat je in goede gezondheid bent voor het uitvoeren van je opdracht als consultatiebureau-arts.

 • Ja. Elke persoon die in België als zelfstandige werkt, heeft een ondernemingsnummer nodig, ook wie een vrij beroep heeft. 

  • Als arts kun je een accreditering aanvragen bij het RIZIV. Accreditering is de erkenning van je deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies. Je kan dit aanvragen bij het RIZIV als je aan de voorwaarden voldoet. Deze accreditering is 3 jaar geldig. 
  • Voor bepaalde opleidingen vraagt Opgroeien accreditering aan bij het RIZIV. Als je geaccrediteerd bent bij het RIZIV, ontvang je voor deze opleiding geen vergoeding van Opgroeien. 
  • Als je geen accrediteringsdossier hebt bij het RIZIV, krijg je voor bepaalde niet geaccrediteerde opleidingen van Opgroeien een vergoeding. 
  • Breng Opgroeien altijd zo snel mogelijk op de hoogte als er iets wijzigt in je accrediteringsdossier. 
  • Voor meer info kan je terecht op de website van het RIZIV