Is mijn kind OK in de opvang?

  • 18/02/2022 - 17:36

Kind en Gezin is diep aangeslagen over het overlijden van de baby uit kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje. We leven met heel ons hart mee met het onmenselijke verdriet van de ouders en alle betrokkenen. 

Bij klachten moet Opgroeien kunnen ingrijpen, met onvoorwaardelijke focus op de kinderen. We ondernemen actie om dit te versterken