Vernieuwde richtlijnen rond medicatie en koorts in de kinderopvang

  • 13/01/2023 - 08:25

Kinderen die specifieke medicatie toegediend krijgen in de opvang moeten geen apart doktersattest meer voorleggen. Een etiket van de apotheek met de gegevens van de voorschrijvende arts en de wijze waarop het geneesmiddel moet worden toegediend, is voldoende. Het advies vanuit Opgroeien komt er in samenspraak met Domus Medica en de beroepsvereniging van kinderartsen en moet de overattestering tegengaan. Ook de stappen die een kinderopvang en ouders moeten ondernemen wanneer een kind koorts maakt, worden verduidelijkt.

Wanneer kinderen een chronische aandoening hebben of als een baby of peuter terugkeert naar de opvang na ziekte, is een verdere behandeling met medicatie soms nodig.

“Tot voor kort moesten ouders dan steeds een specifiek doktersattest voorleggen zodat de kinderopvang het geneesmiddel kon toedienen. Dat zorgde echter voor heel wat bijkomende consultaties voor huisartsen, om een attest uit te schrijven voor een behandeling die reeds was opgestart.

Niels Heselmans Woordvoerder Opgroeien

quote-mark

Naast de vernieuwde richtlijn voor medicatie, werd ook het advies rond koorts bij baby’s en peuters in de opvang verduidelijkt.

Wanneer kinderen koorts hebben, roept dat vaak vragen op bij de kinderopvang en bij ouders. Daarom vinden we het belangrijk duidelijkheid te schetsen, zowel voor ouders als voor de kinderopvang. Preventief koorts meten is eigenlijk weinig zinvol.

Niels Heselmans Woordvoerder Opgroeien

quote-mark

Dokter Bart Van Overmeire, adviserend arts bij Opgroeien geeft een antwoord op veelgestelde vragen over koorts.

Link naar video: Heeft het zin om regelmatig de temperatuur te meten bij elk kind?
Heeft het zin om regelmatig de temperatuur te meten bij elk kind?

Bij kinderen jonger dan 3 maanden of als je je zorgen maakt als kinderbegeleider is het belangrijk dat ouders zo snel mogelijk een kind komen ophalen. Bij oudere kinderen en wanneer er geen alarmerende symptomen zijn, krijgt een kinderopvang de opdracht om ouders te informeren, af te spreken om een eerste dosis koortswerende medicatie te geven en kan in tweede instantie de vraag gesteld worden of het mogelijk is hun kind op te halen, waardoor ouders de nodige tijd krijgen om zich te organiseren.

Kinderen die koorts maken kunnen de volgende dag ook niet meteen terug naar de opvang.

Dat is beter voor het kind en in het belang van de andere kinderen en de begeleiders. Studies tonen immers aan dat er een observatieperiode nodig is om te kijken of koorts evolueert tot een ernstige ziekte.

Niels Heselmans Woordvoerder Opgroeien

quote-mark

Uitgelichte video's

Link naar video: Waarom moet een kind 24 uur koortsvrij zijn voor het weer naar de opvang mag?
Waarom moet een kind 24 uur koortsvrij zijn voor het weer naar de opvang mag?
Link naar video: Moet een kind altijd naar de dokter als het koorts heeft?
Moet een kind altijd naar de dokter als het koorts heeft?
Link naar video: Waarom mag een ziek kind niet naar de opvang komen?
Waarom mag een ziek kind niet naar de opvang komen?
Link naar video: Waarom communiceren over koorts met je opvang belangrijk is
Waarom communiceren over koorts met je opvang belangrijk is
Link naar video: Waarom spreken we vanaf 38°C van koorts?
Waarom spreken we vanaf 38°C van koorts?