Social media

Huisregels

Wat leuk dat je Kind en Gezin volgt op sociale media! Wij zijn actief op FacebookInstagramLinkedInTwitter en YouTubeWe houden je via onze pagina graag op de hoogte over onze verschillende thema’s en dienstverlening. We nodigen je uit om met ons en andere volgers in gesprek te gaan. Om het voor iedereen even leuk te houden, vragen we je om onze huisregels te lezen.

Ga snel naar

  Reageren

  Reageer op een bericht in de commentaarsectie in plaats van je mening te verduidelijken in een nieuwe post. Zo kan iedereen de conversatie volgen. Blijf bij het onderwerp en onderbouw je mening. Lanceer geen loze beweringen. Staaf je uitspraak met argumenten en feiten, dat verrijkt de discussie. Je bent vrij om je mening te geven. Dat betekent niet noodzakelijk dat we het ook met je eens zijn.

  Elk bericht wordt gemonitord. Blijf altijd vriendelijk en maak niemand belachelijk. Als je dat niet respecteert, verwijzen we naar onze huisregels. Bij herhaling verwijderen we je commentaar.

  Meningen zijn vrij, maar respecteer mekaar!

  quote-mark

  Volgende berichten verwijderen we onmiddellijk:

  • Scheldpartijen, beledigende, racistische en discriminerende berichten
  • Schending van rechten op privacy
  • Obscene of misleidende inhoud
  • Spam of reclame
  • Bestanden waar auteursrechten op rusten
  • Bestanden die schade kunnen aanbrengen (virussen)
  • Commerciële berichten, uitnodigingen voor wedstrijden, enquêtes en toepassingen
  • Flooders (zinloos typen en herhalen van identieke boodschappen) en trollen (provoceren van andere gebruikers om de sfeer te verstoren)
  Foto’s en filmpjes

  Wil je beeldmateriaal posten van anderen, dan heb je toelating nodig. Dat is een kwestie van respect voor het wettelijk recht op afbeeldingen en privacy. Beeldmateriaal waarvan we vermoeden dat de afgebeelde persoon geen toelating heeft gegeven voor verspreiding, wordt verwijderd. Let op welke beelden je online zet: Facebook verzamelt alle gegevens die je online plaatst. Plaats geen foto's van naakte baby's of kinderen op sociale media.

  Heb je een persoonlijke vraag?

  Je kan met specifieke vragen terecht bij Kind en Gezin. De Kind en Gezin-Lijn is bereikbaar elke werkdag van 8 tot 20 uur. De Kind en Gezin-Lijn kan jouw dossier raadplegen, informatie en advies op maat geven en gericht antwoorden op je vragen.

  Klachtendienst

  Heb je een klacht over onze dienstverlening of een voorziening? Je kan je je klacht melden aan onze Klachtendienst.

  Contacteer de Klachtendienst

  Kind en Gezin in je buurt

  • Je lokaal team van Kind en Gezin kan je telefonisch, via mail of WhatsApp bereiken.
  • De contactgegevens van jouw contactperso(o)n(en) vind je in je Kindboekje.
  Contacteer je lokaal team