MeMoQ inspiratie

Op zoek naar ideeën om MeMoQ in jouw organisatie te gebruiken? Laat je inspireren door je collega's!

 

De MeMoQ krantjes

Het pedagogisch team van vereniging De Blauwe Lelie probeert de kinderbegeleiders en onthaalouders maandelijks te prikkelen met een pedagogisch weetje met hieraan een uitdaging gekoppeld. Toen ze de "Goe bezig kalender" van Kind & Gezin ontvingen, ontstond het idee om maandelijks een kalenderblaadje te belichten en hierover een krantje te maken. De ouders werden mee betrokken en kregen maandelijks bij hun factuur dit krantje mee toegestuurd. In het krantje staan een heleboel laagdrempelige, eenvoudige weetjes en uitdagingen om samen met de kinderen aan de slag te gaan. Alles sluit aan bij hun pedagogische visie en bij de bouwstenen van MeMoQ.

MeMosnaQs: de speldoos om pedagogische kwaliteit te meten

De pedagogisch ondersteuners van 'Opgroeien in Brussel' vertaalden dimensie 3, 4, 5 en 6 van het zelfevaluatie-instrument MeMoQ naar 150 kant-en-klare opdracht- en reflectiekaartjesMeMosnaQs.

  • Op elke kaart staan een hapklare opdracht, vragen om de opdracht nadien te bespreken en extra uitleg over het doel.
  • Sommige opdrachten kan je uitvoeren tijdens een teamoverleg. Er zijn ook veel opdrachten die je kan doen in de leefgroep met de kinderen of ouders.
  • Alles is eenvoudig uitgelegd en de uitvoering vraagt weinig tijd. Zo kunnen kinderdagverblijven er zelfstandig mee werken.

Boempatat

De Qwally’s zijn een voorbeeld van hoe UNIEke KinderOpvang energie vindt om te MeMoQ’en. Wij wekken interesse voor MeMoQ bij ouders en medewerkers met een wedstrijd. Door win-win situaties te zoeken en keuzes te maken, zorgen we voor extra motivatie om aan pedagogische kwaliteit te werken.

Infano

We ontdekken wat de link is tussen het alledaagse leven in de groeps- en gezinsopvang en MeMoQ en hoe we dit, vanuit onze rol als coach, samen kunnen aanpakken om zo MeMoQ in te pluggen in de eigen werking.

Solidariteit voor het Gezin

Wij stellen je graag de sloeberboot voor. Deze boot vormt de creatieve drager van het kwaliteitsprogramma waarmee kinderzorg sinds begin 2017 de opvangwateren trotseert.

't Opzet

We leggen linken tussen elementen uit het zelfevaluatie-instrument en de achtergrond van waaruit ze zijn opgenomen. We leggen de link tussen het doel en de weg ernaartoe. We laten ook zien wat het raamwerk nog meer kan betekenen voor je praktijk dan wat in het zelfevaluatie-instrument is opgenomen.

VCOK

Hoe kan je kinderbegeleiders stimuleren om samen te reflecteren? We focussen op jouw rol in het begeleiden van reflectie via allerlei opdrachten, vragen en stellingen uit het spel ‘Kwaliteit Troef’. Deze methodieken kan je flexibel inzetten tijdens coaching of begeleiding van medewerkers, bij zelfevaluatie… Zo help je begeleiders na te denken over de eigen praktijk en die reflectie te verbinden met de visie uit het pedagogisch raamwerk.

VCOK Knisper

We zoeken naar de verbinding van het zelfevaluatie-instrument met je dagelijkse werking, je vormingsbeleid, je kwaliteitshandboek, de inhoud van je teamvergaderingen... Hoe kan je dit alles kaderen in en samenbrengen tot een samenhangend geheel? Je krijgt heel wat voorbeelden en praktische tips en methodieken om hiermee aan het werk te gaan.

VGC

Hoe maak je het zelfevaluatie-instrument van MeMoQ hapklaar? We serveren je kant-en-klare recepten om de verschillende dimensies op een eenvoudige manier te bespreken met je team.

Het kwaliteitshandboek, het pedagogisch raamwerk, het zelfevaluatie-instrument van MeMoQ, allemaal instrumenten om te werken aan de pedagogische kwaliteit. Hoe kan je een route voor je pedagogisch beleid uitstippelen met de instrumenten in je reistas? Een route die je stap voor stap leidt richting pedagogisch kwaliteit.

Wie graag de kaarten wil bij het spelbord (zie hieronder), kan e-mailen naar marie.lindemans@vgc.be of olivia.desutter@vgc.be 

Vier Hoog en GO-KO

Tijdens deze workshop krijg je concrete handvaten, tips en praktijkvoorbeelden mee om je sterktes en groeipunten in beeld te brengen. Met deze tools kan je zelf creatief aan de slag om het pedagogisch raamwerk uit te werken op maat van jouw organisatie.

VVSG en praktijkgetuigenissen

MeMoQ is hét instrument om samen met je team te bouwen aan pedagogische kwaliteit. Dit vraagt vaak grote of kleine veranderingen waar je samen aan werkt. Je krijgt een zicht op de verschillende stappen van een veranderingsproces, jouw rol als medewerker en de plaats van MeMoQ in het veranderingsproces. Laat je inspireren door andere organisatoren kinderopvang die reeds aan de slag gingen met het 6D-Model.

VWV, 't Ballonneke, Familiehulp

Over het inzetten van triggers die aanzetten tot nadenken, spreken en doen: een kaartspel waarmee je op een laagdrempelige manier kritisch kan stilstaan bij de huidige pedagogische kwaliteiten van een begeleider en dat kan helpen om – daar waar nodig – aanpassingen te doen. Een filmmethodiek om met onthaalouders aan de slag te gaan met de verschillende dimensies. 

CEGO

Uit de nulmeting MeMoQ blijkt dat de dimensies betrokkenheid, educatieve ondersteuning en omgeving in Vlaanderen nog voor verbetering vatbaar zijn. Kinderen geven ons continu signalen: hoe kunnen we nu elk kind, ongeacht de leeftijd, op elk moment van de dag tot een hogere betrokkenheid krijgen? Hoe kunnen we de educatieve ondersteuning hierop afstemmen en een rijkere omgeving aanbieden? In deze workshop gaan we verdiepend in op deze 3 dimensies.

IBO De Speelvogel

Een memory- en dobbelspel om samen met je team te reflecteren over je begeleidingshouding en hoe deze inspeelt op de verschillende dimensies van MeMoQ.

Katholiek onderwijs

Kwalitatieve kinderopvang vraagt reflectieve medewerkers. Reflectieve medewerkers zijn bereid om stil te staan bij hun handelen en te leren van, aan en met elkaar, kinderen, gezinnen en de buurt. We brengen verschillende reflectiemethodieken aan om op een eenvoudige manier vanuit de 6 dimensies te reflecteren over de kwaliteit in de kinderopvang.

CVO Diest

Hoe kan je het proces begeleiden bij kinderbegeleiders(in spe) om verdiepend te leren reflecteren? Hoe kan je dit linken aan het pedagogisch kader en de dimensies van MeMoQ? Do's en dont's vanuit de ervaringen van de opleidingen begeleider in de kinderopvang.

Stad Gent

We tonen onze ‘MeMoQ+’: een handleiding met richtlijnen en een concreet stappenplan op maat van onze eigen dienst. Maar we willen vooral stilstaan bij de ‘weg daarnaartoe’ en ook hoe we hier verder mee aan de slag gaan: waarover struikelden we? Welke keuzes hebben we gemaakt en waarom? En… hoe gaan we nu verder samen met alle verantwoordelijken en kinderbegeleiders van opvanglocaties?