Problemen in de opvang

Het is belangrijk dat iedereen zich goed voelt bij de opvang: je kind, jijzelf en de mensen die in de opvang werken. Opvang moet ook veilig en gezond zijn. Wat kan je doen als je niet tevreden bent over je opvang? 

Ga snel naar

  Niet tevreden over je opvang?

  Heb je twijfels of opmerkingen over de opvang van je kind, bespreek dit dan eerst met je opvang. Maak eventueel een afspraak op een rustig moment. Tijdens een gesprek kan je jouw bezorgdheden overbrengen. Met een goed gesprek kunnen vaak al heel wat vragen worden opgelost.

  Vind je geen oplossing bij je dagelijkse contacten (de kinderbegeleider of verantwoordelijke)? Ga dan na of er een grotere organisator is die eindverantwoordelijk is voor de opvang, bijvoorbeeld een gemeente of een organisatie met verschillende opvanglocaties. Maak een afspraak met de organisator om je zorgen te bespreken.

  Kind en Gezin

  Kan je een probleem over de kwaliteit niet oplossen met de opvang zelf, dan kan je een klacht indienen bij de Klachtendienst van Kind en Gezin.
   

  Waarborg, factuur, contract

  • Kind en Gezin is niet bevoegd voor geschillen rond je contract, waarborg of de facturen.
  • We raden aan juridisch advies te vragen. Sommige bepalingen in een contract kunnen strijdig zijn met de wetgeving rond de consumentenbescherming (bv. onevenwichtige bepalingen) en kinderopvang.
   • Je kan gratis beroep doen op de Consumentenombudsdienst. Zij zoeken een minnelijke oplossing.
    • Zodra je een klacht hebt ingediend en alle stukken hebt bezorgd, wordt de verjaringstermijn van de klacht geschorst tot de Ombudsdienst een beslissing heeft genomen. De dienst brengt de kinderopvang op de hoogte van je klacht. Zolang het onderzoek loopt, kan de kinderopvang geen betalingen vorderen. Binnen een termijn van 90 kalenderdagen nadat je jouw klacht hebt ingediend, deelt de Consumentenombudsdienst zijn beslissing mee aan alle partijen. 
   • Een eerste gratis advies kan je krijgen bij de dienst voor eerstelijnsbijstand van de Commissies voor Juridische Bijstand. Deze dienst kan je ook doorverwijzen.
   • Heb je een rechtsbijstandverzekering, dan ben je mogelijk verzekerd voor contractuele geschillen. Je kan dan via jouw verzekering beroep doen op juridische bijstand.  

  Als je kind zich niet goed voelt

  Als je kind zich niet goed in zijn vel voelt in de opvang, dan heeft hij nood aan extra ondersteuning en bevestiging dat hij er mag zijn. Je bespreekt best samen met de opvang hoe ze jouw kind de nodige veiligheid kan bieden.

  • Kon je kind zich voldoende hechten aan een vertrouwenspersoon in de opvang?  Misschien kan je je kind wat vaker naar de opvang laten gaan zodat het er zich meer thuis voelt?
  • Wisselen de begeleiders of de kinderen te vaak zodat er geen band kan groeien? 
  • Is de groep te groot zodat de begeleiders onvoldoende aandacht aan je kind kunnen geven?
  • Misschien is er voor je kind onvoldoende uitdaging in de opvang. Is het materiaal en het spelaanbod geschikt voor het kind? Is de inrichting afgestemd op zijn noden, bv. gemakkelijker bereikbaar speelgoed, de nood aan een rustig hoekje of net voldoende ruimte voor wild spel, …
  • Blijft je kind zich niet goed voelen in de opvang? Bespreek dit opnieuw met de opvang. Je kan eventueel samen naar het spreekuur ouderschap en opvoeding.

  Communicatie, vertrouwen en begrip

  Een goede communicatie met de opvang is het allerbelangrijkste. Neem de tijd om samen met de opvang alles goed te bespreken en laat je kindje goed wennen. In dit artikel uit het Kind en Gezin magazine 'Eerste kind op komst' lees je hoe zoiets het beste aanpakt. 

  Hoe verloopt een goede communicatie