Wat is goede opvang?

Je kind wordt opgevangen in een omgeving die zo veilig en gezond is als nodig. De contacten tussen jou en de opvang verlopen vlot. Je merkt vooral aan je kind of de opvang kwaliteitsvol is: je kind voelt er zich thuis en kan er helemaal opgaan in zijn spel. 

Ga snel naar

  Kies een opvang die bij jullie past.

  Elk kind, elke opvang en elke ouder is anders. Wat voor de ene ouder perfect is, voldoet niet aan de verwachtingen van een andere ouder. Daarom is tevredenheid persoonlijk. Kies een opvang die bij jullie past.

  De opvang zorgt voor kwaliteit

  De organisatoren die kinderopvang aanbieden zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit.

  Kinderopvang van baby's en peuters

  • Check of de opvang een vergunning heeft. Zo weet je dat je opvang aan wettelijke kwaliteitsvoorwaarden voldoet. Je vindt deze adressen op via Zoek kinderopvang
  • Zonder vergunning mag een opvang geen baby’s of peuters opvangen en krijg je ook geen fiscaal attest voor de opvangkosten.
  • Voldoet de opvang niet aan alle voorwaarden? Dan heeft de opvang soms toch een vergunning met specifieke voorwaarden om alles in orde te brengen.
  • Voldoet de opvang niet aan de kwaliteit of is er een gevaar voor de opgevangen kinderen, dan kan Kind en Gezin de opvang schorsen of stopzetten

  Buitenschoolse opvang 

  • Sommige opvang van schoolkinderen heeft een kwaliteitslabel van Kind en Gezin en voldoet daarvoor aan de kwaliteitsvoorwaarden. 
  • De dienst Cultuur, Jeugd en Sport organiseert ook kwaliteitsvolle opvang voor schoolkinderen.
    

  Je kind als barometer

  Als ouder kom je vaak in de opvang en je kind laat duidelijk zien hoe het zich voelt in de opvang. 

  Je kind voelt zich goed in de opvang als hij:

  • zich op zijn gemak voelt bij de begeleider en plezier beleeft aan de contacten
  • spontaan beroep op zijn vertrouwenspersoon, dingen toont, lacht, vertelt,...
  • enthousiast reageert op wat de kinderbegeleider aan spel aanbiedt
  • op ontdekking gaat in de opvang
  • de nabijheid zoekt van de opvangpersoon op moeilijkere momenten.

  Je kind is betrokken en geboeid bezig: 

  • Hij gaat helemaal op in zijn spel of activiteit, bv. handjes kijken, zelf een bordje leeg lepelen.

  Praat regelmatig met je kind en de begeleiding over hoe het loopt.

  Gedraagt een kind zich onrustig of is het minder actief dan thuis, dan kan dit een signaal zijn dat het niet gelukkig is in de opvang. Wat als je kind zich niet goed voelt
   

  Hoe merk je of je kind zich goed voelt?

  Link naar video: Kind en Gezin: Welbevinden van kinderen
  Kind en Gezin: Welbevinden van kinderen

  Hoe merk je dat je kind betrokken is?

  Link naar video: Kind en Gezin: Betrokkenheid van kinderen
  Kind en Gezin: Betrokkenheid van kinderen

  Tips om er samen een succes van te maken

  • Ga samen met je kind wennen in de opvang. De overgang van thuis naar opvang zal vlotter verlopen.
  • Maak op voorhand duidelijke schriftelijke afspraken. De opvang moet een schriftelijke overeenkomst met je sluiten en jou het reglement bezorgen. 
  • Geef belangrijke informatie over je kind: slaap- en eetgewoonten, allergieën, medicatie, ...
  • Bezorg de telefoonnummers van jezelf, je partner en een reservepersoon voor noodgevallen.
  • Respecteer de afgesproken opvangdagen en –uren. Verwittig op tijd wanneer dat niet kan of wijzig samen de afgesproken dagen en uren. Haal je kind tijdig op. Heb je vertraging of komt er iemand anders, geef dat duidelijk door.
  • Maak tijd voor een praatje bij het brengen of halen: hoe de dag verlopen is in de opvang, hoe het thuis gaat. Wanneer je kind vb. thuis slecht geslapen heeft, kan de opvang er rekening mee houden.
  • Kijk je facturen na.
  • Start tegelijkertijd met de opvang met vaste voeding of zindelijkheidstraining. 
    

  Getuigenis en tips van de kinderopvang

  Een goede communicatie met de opvang is het allerbelangrijkste. Neem de tijd om samen met de opvang alles goed te bespreken en laat je kindje goed wennen. In dit artikel uit het Kind en Gezin magazine 'Eerste kind op komst' lees je hoe zoiets het beste aanpakt. 

  Hoe kan ik goed communiceren met de opvang?