Wat doet Kind en Gezin voor kinderopvang en buitenschoolse opvang

Samen met de minister van Welzijn zorgen we voor betaalbare en kwaliteitsvolle opvang waar iedereen welkom is.

Ga snel naar

  Wat doet Kind en Gezin voor jou?

  • Informatie geven over kinderopvang en buitenschoolse opvangactiviteiten
  • Het attest inkomenstarief bezorgen
  • Ervoor zorgen dat je opvang aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoet
  • Klachten behandelen of hierover advies geven

  Wat doet Kind en Gezin voor de opvang?

  • Een vergunning aan de kinderopvang geven
  • Een kwaliteitslabel aan de kleuteropvang geven
  • De opvang subsidiëren
  • De opvang informeren en de weg wijzen naar ondersteuning
  • Stimuleren van initiatiefnemers die een opvang willen openen
  • Projecten opzetten om de opvang te vernieuwen en verbeteren

  Wat doet Kind en Gezin voor je gemeente?

  Kind en Gezin informeert en ondersteunt de gemeentes. Zo speelt Kind en Gezin een belangrijke rol op lokaal niveau door:

  • Na te gaan of er voldoende en kwalitatieve opvanginitiatieven en buitenschoolse opvangactiviteiten zijn.
  • Lokale loketten kinderopvang en Huizen van het Kind te ondersteunen die jou helpen om opvang te vinden.

  Wat doen we niet?

  •  Kind en Gezin organiseert zelf geen opvang. Kinderopvang en buitenschoolse opvangactiviteiten worden door externe organisaties of personen georganiseerd.
  •  De inspecties van de opvang gebeuren door Zorginspectie. Kind en Gezin krijgt de verslagen van Zorginspectie