Ik wil adopteren

Ga snel naar

  Je wil een kind adopteren. Dat kan een ongekend kind zijn of een kind van de familie. Bij binnenlandse adoptie kan je een gekend kind adopteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de adoptie van de kinderen van je partner, van je kleinkind of van een nichtje.

  Wanneer een kind van de familie in het buitenland verblijft, spreken we van een intrafamiliale adoptie. Adoptie van een gekend kind uit het buitenland is niet mogelijk.

  Een ongekend kind

  Je weet dus niet welk kind je zal adopteren. Het kind wordt aan jou toegewezen door een adoptiedienst.

  Een ongekend kind

  Een gekend kind

  Je adopteert een gekend kind dat in België verblijft. Dit kan het kind van je partner zijn, een kind van de familie, een pleegkind of een ander gekend kind.

  Een gekend kind in België

  Een kind van familie in het buitenland

  Je adopteert een kind dat familie is en in het buitenland woont.

  Kind van een familie in buitenland

  Binnenlands of buitenlands

  Het kan zijn dat je een kind van je familie wil adopteren, het kind van je partner of dat je een kind wil adopteren dat je nog niet kent. Kies je dan voor een binnenlandse adoptie of voor een kindje uit het buitenland?

  Bij een binnenlandse adoptie adopteer je een kind dat in België verblijft, maar niet naar België is gekomen met de bedoeling om geadopteerd te worden. 
  Bij een buitenlandse adoptie (of interlandelijke adoptie) adopteer je een kind dat in het buitenland verblijft. 

  Binnenlands of buitenlands

  Wetgeving

  Hieronder kan je alle wetgeving terugvinden die betrekking heeft op adoptie.
   

  Wetgeving